Bauxitbányász Horgász Egyesület (Tapolca)

Balatoni horgász paradicsom a szigligeti öbölben.Megközelíthető a 71-es főút 88-as km-szelvénynél.Vizparthoz közeli horgászház négy vendégszobával,szociális blokkal.Vendégeinknek bérelhető csónakokat biztosítunk.

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

A 2016. november 1-jén tartott rendkívüli közgyűlésről

 

 

1;

Ködbaum József (elnök)

Tisztelt Közgyűlés! Megkezdjük a 2016. évi közgyűlést. Az egyesület tagszáma 2016-ban 96 fő, a jelenléti ív alapján 39 fő van jelen a közgyűlésen, ezért a 0900-kor kezdődött közgyűlés nem volt határozatképes. Ezért ugyanezen a napon, helyen, ugyanezen napirendi pontokkal 0930-kor ismételt közgyűlést tartunk. Az újbóli összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A jegyzőkönyvvezető Ködbaum József. A közgyűlésről hangfelvétel készül. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Tóth Tibort és Kutasi Ivánt, (a felkérést mindketten elfogadták). Az egyesület vezetősége a meghívót postázta illetve e-mail-ben minden tagnak elküldte, amely tartalmazza a napirendi pontokat. Kérem, szavazzák meg a meghívóban foglaltakat!

 

Napirendi pontok ismertetése előtt Ködbaum József bemutatta az új gazdasági vezetőt a tagoknak Peka Barbarát, mivel Májer Éva lemondott a munkaköréről.

 

Napirendi pontok:

  1. A levezető elnök köszöntője; határozatképesség megállapítása; jkv. vezető illetve hitelesítők megválasztása; napirendi pontok ismertetése, megszavazása; Ködbaum József (elnök);
  2. Csónakkikötő kérdése–előadó: Ködbaum József (elnök);
  3. Jegyárusítás a jövőben–előadó: Ködbaum József (elnök);
  4. Kilépünk-e a BBHSZ-ből, vagy maradunk? –előadó: Ködbaum József (elnök);
  5. Iroda nyitva tartás a jövőben–előadó: Ködbaum József (elnök);
  6. Tagfelvételi tilalom felfüggesztése, vagy fenntartása–előadó: Ködbaum József (elnök);
  7. Jelölőbizottság megválasztása – előadó: Tóth Tibor (Felügyelő biz.elnök);
  8. Vegyes ügyek –előadó: Ködbaum József (elnök);

 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat, és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét

2 Ködbaum József (elnök)

Jóváhagyásra került összesen 100 fő csónakhely, középen egy sólya hellyel. Az árajánlatot is kaptam a cégtől, aki tervezte a kikötőt nettó 17.726.100 Ft-ért.

Azt kellene megszavaznunk, hogy akarjuk-e a csónakkikötőt vagy nem, és mennyi anyagi áldozatot tudunk vállalni a kikötő építésében.

A tervező cégtől kapott árajánlatot nem fogadom el. Helyi vállalkozókat megkérdeztem, hogy mennyiért vállalnák Kikötővel kapcsolatosan láttam már terveket, melyek engedélyezés előtt állnak. a szükséges munkákat a csónakkikötő építésénél. Felkerestünk egy helyi fatelepes vállalkozót és egy földműves vállalkozót, akik kevesebb költséggel el tudnák vállalni a munkát kb. bruttó 10.000.000 Ft-ért. A tervezéshez megvan a pénz, még abból maradna egy kevés. Mivel tájvédelmi körzetben van, ezért környezetvédelmi tanulmányt kell készíteni, ami 300.000 Ft+ÁFA. Korábban már 85 fő nyilatkozott, hogy hozzájárul a csónakkikötő létesítéséhez.

Kérem a hozzászólásotokat.

 

Medvéssy Lajos: azt kérdezi, hogyha így marad tovább a kikötő az szabályos vagy nem szabályos, vagy mindenképpen valamit kell lépni.

 

Ködbaum József (elnök): nem szabályos, addig így maradhat a kikötő, míg a kormány másképp nem határoz. A kikötői terven az szerepel, hogy a kikötő jó karba helyezési terve, mivel a tervező így tudja megvalósítani talán kevesebb kötekedéssel.

 

Tóth Tibor: azt javasolja, hogy a tag saját csónakhelyét eladhassa és akkor a befektetett összeg megtérülne, amit belefektetett az kikötő építésébe és így mindenki jobban állna hozzá.

 

Ködbaum József (elnök): törvényi háttere nincs, hogy az egyesületi tulajdont értékesítse. Javasolja a tagoknak, hogy az egyesület vásárolja vissza a tulajdonjogot, ha a tag rokonságába senkinek nem kell. Minden év elején a közgyűlésen meghatározunk egy árat, amin ez Egyesület abban az évben visszavásárolja a jogot. Az Egyesület értékesítheti a helyet, a tag nem értékesíthet, mivel egyesületi tulajdon.

 

Farkas Csaba: felvetette azt, hogy aki hozzájárul a kikötő építéséhez és pl. 5 év múlva ki akar lépni, az ne csak pl. 100.000 Ft-ot kapjon a tulajdon jogáért, mert nem biztos, hogy 5 év múlva is annyit ér.

 

Ködbaum József (elnök): nem azt mondom, hogy annyit fog kapni a tulajdoni jogáért, amennyit befizetett, hanem minden év elején megszavazunk egy összeget, ami értékkövető lesz.

 

Bankó István: mennyi ideig van az egyesületnek bérleti joga. Ne az legyen, hogy 1-2 év múlva megszűnik a bérleti jog.

 

Ködbaum József (elnök): az egyesületnek még van kb 25 év bérleti joga a Szigligeti Önkormányzatnál.

 

Medvéssy Lajos: ha valaki el tudja adni a csónakhelyét pl 300.000 Ft-ért, akkor az megteheti?

 

Ködbaum József (elnök): igen megteheti, de a kilépő tag csak annyi pénzt kap meg, amennyit a közgyűlés meghatározott abban az évben, a többi az egyesületé marad.

 

Mészáros Kálmán: felvetette azt, hogy döntsük el, hogy akarjuk, vagy nem akarjuk a csónak kikötő építését. Utána ráérünk még vitatkozni. Mi van akkor, ha befizetjük a pénzt és a Szigligeti Önkormányzat felmondja a szerződést, akkor ki fog minket kárt téríteni.

 

Csulak János: lesz-e olyan ember, aki ellenőrzi a kikötő építési munkáját. Ki jogosult családon belül, milyen rokonsági ág szükséges ahhoz, hogy átadhassam Neki a jogot?

 

Ködbaum József (elnök): egyenes ági hozzátartozó örökölheti a helyet. Ha ilyen nincs, akkor az egyesület által megszavazott összeget átutaljuk a bankszámlára.

 

Mészáros Kálmán: mennyi a minimum összeg és mennyi a maximum amit be kell fizetni?

 

Ködbaum József (elnök): nem tudom megmondani, hogy mennyibe fog kerülni.

 

Cseh Gábor: el kellene dönteni, hogy mit szeretnénk, mert ez így nem maradhat.

 

Ködbaum József (elnök): vezetőségi tagok döntöttek arról, hogy függesszük fel a tagfelvételi tilalmat. Most 85 fő a taglétszám, ha megszavazzuk a csónakkikötő építését, akkor lehet, hogy többen ki fognak lépni és az lenne jó, ha kb. 80 fő maradna. A fennmaradó helyeket 5fő egyesületi hely, a maradék helyeket pedig kiadnánk bérbe, vagy mennyien maradunk annak függvényében változna a szabad helyek.

 

Bánkúti Antal: azt kérdezte, hogy ha most 39-en megszavazzuk a kikötőt és a távol maradó tagok pedig ellenzik, akkor mi lesz?

 

Dr. Somogyi József: a Szigligeti Önkormányzat milyen jogot akar vállalni a kikötő építésénél, ha viszont nem akar vállalni, akkor pedig a kötni kellene egy bérleti szerződést, ami XY ideig meghosszabbodik.

 

Szántói László: meddig tulajdonosa a Szigligeti Önkormányzat a pataknál. Honnan lesz ez egyesületnek mindig annyi pénze, hogy a tulajdoni jogokat vissza tudja vásárolni.

 

Hadnagy Tamás: BBHSZ azt mondta, hogy bármikor kérhetünk tőlük segítséget.

 

Ködbaum József (elnök):

Ki szavaz arra, hogy valósítjuk meg a csónakkikötőt.

Megállapítom, hogy a jelenlévők között 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül 38 fő igen szavazattal a közgyűlés elfogadta azt, hogy valósítjuk meg a csónakkikötőt.

 

Amikor megjön az engedély onnantól számítva 2 éven belül el kell kezdeni a munkát, különben kötbért fizet az Egyesület.

Azt szeretném, ha lassan elkezdenénk a befizetéseket,hogy ne legyen senkinek egyszerre megterhelő.

 

Eckert Péter: be kellene fizetni egy jelképes összeget, hogy megtudjuk állapítani, hogy ki szeretne hozzájárulni a csónakkikötő építéséhez.

 

Ködbaum József (elnök):

Szavazzuk meg, hogy 2017. január 31-ig aki szeretne csónakkikötőt az 30.000 Ft-ot fizessen be az egyesület Csónakkikötői számlára.

Megállapítom, hogy a jelenlévők között 5 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül 34 fő igen szavazattal a közgyűlés elfogadta azt, hogy 2017. január31-ig fizessen az be 30.000 Ft-ot, aki szeretne csónakkikötőt.

Bankó István: ha nem valósul meg a kikötő építése, akkor akik befizették az összeget azok visszakapják az összeget.

3. Ködbaum József (elnök)

Eddig Májer Éva és Eszterhás István értékesítette a horgász engedélyeket.

Beszéltem Tóth Péter horgászboltossal és a feleségével, azt mondták, hogy az egyesületi tagokat ellátják horgász engedélyekkel. Tóth Péter kérése az volt, hogy a fogási naplókat az egyesülethez kerüljön leadásra.

Tagsági díjakat január és február hónapban minden szombaton a Csarnokban biztosítjuk a lehetőséget, hogy a díjakat be tudjátok fizetni vagy a bankszámla számra is el lehet utalni. Március hónapban pedig minden szombat délelőtt pedig a tanyán lehet majd megvásárolni az tagdíjat és az elmaradásokat befizetni.

Szavazzuk meg, hogy ki ért ezzel egyet

Megállapítom, hogy a jelenlévők  egyhangúlag megszavazták a javaslatot.

4. Ködbaum József (elnök)

Rengeteg kritikát kaptam, hogy minek nekünk BBHSZ. Tudni kell, hogy valahol tagnak kell lennünk, mert minden egyesületnek tagnak kell lenni valahol, Magyar Horgász Szövetségben bent kell lenni.

Sokan arra tettek javaslatot a napokban, hogy van egy olcsóbb a Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége, miért nem megyünk oda.

Megszereztem a MOHOSZ egy vezetőségi anyagát, 2017. január 1-től változások lesznek. Egységes tagdíjat fog előírni. Lehetőséget adok mindenkinek, hogy mondja el a véleményét. Beszéltem a Balatoni Horgászegyesületek Szövetség elnökével, ő azt mondta, hogy szívesen várnak bennünket, menjünk.

Itt az alkalom döntsük el, hogy maradunk vagy megyünk. Vegyük figyelembe az elhangzottakat.

Tóth Tibor: Józsi mond el, hogy mit ad az egyik és mit ad a másik.

Ködbaum József (elnök): az biztos annyit megkapunk, mint a BBHSZ-től, vagyis semmit.

Kutasi Iván: MOHOSZ kamarát akar létrehozni. Mi nem vagyunk a MOHOSZ tagja, mert mi a BBHSZ tagja vagyunk. MOHOSZ azt írja a vezetőségi ülésében, hogy a változások 2017. január 1-vel kezdődnek. Szerintem addig nem érdemes kilépni, míg nem tudjuk mi lesz.

Tóth Tibor: BBHSZ-nek előző évben jelezni kell, hogy következő évben ki szeretnénk lépni. Ha jövőre nem akarunk a tagjai lenni a BBHSZ-nek, akkor idén kel jelezni feléjük.

Ködbaum József (elnök): visszacsatolva az előző napirendi pontunkhoz, hogy ha maradunk akkor a Tóth Péter nem fog engedélyt adni nekünk mivel Ő a másik szövetségben tag. Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége arra számít, hogy nem lesz bevezetve a tagdíjemelés. 50-60%-át működési költségekre fordítják a többit pedig az egyesületeknek adnak segítséget.

Bankó István: nem mindegy, hogy hol vesszük meg az engedélyt, nem muszáj ott megvenni az engedélyt, ahol tagok vagyunk. Én nem fogok eljönni azért, hogy Tapolcán vegyem meg a horgászengedélyt, a tagdíjat elutalom az engedélyt pedig Keszthelyen veszem meg.

Ködbaum József (elnök): elnézést, akkor én gondolkodtam rosszul.

Tóth Tibor: ha ugyanaz a tagdíj és a másiktól többet kapunk, akkor váltani kell, ha pedig nem kapunk többet akkor pedig maradjunk.

Ködbaum József (elnök): ez év október 31-ig be kell küldeni a Szövetségnek a jegyzőkönyvet, ha jövőre ki akarunk lépni a BBHSZ-től. Ezt most kell eldönteni.

Kutasi Iván: kilépési nyilatkozat határideje megváltozott, meg kell nézni, hogyan változott.

Ködbaum József (elnök):

Szavazzuk meg ki akar maradni a BBHSZ-nél.

Ki szavaz arra, hogy kiakar lépni a BBHSZ-ből és lépjünk át a BHSZ-be.

Aki kiakar lépni a BBHSZ-ből az tegye fel a kezét.

Megállapítom, hogy a jelenlévők 12 fő igen szavazatta, és 27 fő ellenszavazattal a közgyűlés úgy határozott, hogy nem lépünk ki a BBHSZ-ből.

5.Ködbaum József (elnök)

Az iroda nyitva tartását a 3. napirendi pontunkban már megbeszéltük és meg is szavaztuk, ezért most nem is szeretnék kitérni rá. Lépjünk a következő napirendi pontunkhoz.

Kutasi Iván: BBHSZ-től meg fogom kérdezni tőlük, hogy milyen segítséget nyújtanak majd nekünk.

6. Ködbaum József (elnök)

Vezetőségi tagok úgy határoztak, hogy a közgyűlés engedélyezze azt, hogy 10 fővel növeljük a taglétszámunkat. Jelenleg 96-an vagyunk. Mivel az előttünk lévő helyzetben úgy is fognak kilépni emberek.

Szavazzuk meg ki szeretnék, ha felfüggesztenénk a tagfelvételi tilalmat.

Megállapítom, hogy a jelenlévők között 38 fő igen szavazat, és 1 fő ellenszavazattal megállapítom a közgyűlés úgy határozott, hogy felfüggesztjük a tagfelvételi tilalmat.

Somogyi Zsolt: mennyi az új tag belépési díja, mert ha csak akkor veszünk fel új tagokat, ha valaki kilép, akkor én is mellette vagyok, különben nem.

Ködbaum József (elnök): 150.000 Ft a belépési tagdíj

7. Ködbaum József (elnök)

Jövő évben az elnök, az alelnök kivételével a vezetőségnek megszűnik a mandátuma. Újra kell választani a felügyelőbizottságot, és a fegyelmi bizottságot. Ennek érdekében, hogy ne kelljen kapkodni a két közgyűlési időszakban a jelölőbizottság el tudja végezni a munkáját, hogy már konkrét nevekkel álljon elő a következő közgyűlésen. Jelölőbizottság elnökének felkérem Tóth Tibort ő ezt el is fogadta. Meg kellene kérdezni az embereket, hogy kik vállalnák ezeket a feladatokat mindegyik bizottságba 3-3 emberre lenne szükség. Felkérem Farkas Csabát a jelölőbizottsági tagnak. Farkas Csaba a felkérést elfogadta. Felkérem Éder Ferencet is tagnak. Éder Ferenc visszautasította a jelölést. Felkérem Csulak Jánost is tagnak. Csulak János is visszautasította a jelölést. Felkérem Kutasi Ivánt a jelölőbizottság tagjának. Kutasi Iván elfogadta a jelölést.

Aki egyetért a jelöltekkel kérem kézfenntartással jelezze.

Megállapítom, hogy a taggyűlés egyhangúlag elfogadta a jelölőbizottság elnök jelöltjét és a tagjait.

8.Ködbaum József (elnök)

2017. november 5-én társadalmi munka lesz a tanyán. Felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy a legutóbbi közgyűlésen elfogadtuk azt, hogy aki nem veszt részt a társadalmi munkán az 15.000 Ft-ot kell fizetnie.

Lassan bekövetkezik a horgászszezon vége, kérek mindenkit, hogy mondják a többieknek is, hogy szedjék ki a karókat.

Vannak egyesületi helyek a vízen, ami a vendéghorgászoknak van kijelölve. Nem azt mondom, hogy tabu odaülni, de ha van vendég, akkor legyünk szívesek ne foglaljuk el a horgászhelyeket.

Vannak olyan emberek akiknek 8 helyük van, és vannak akiknek csak egy. Kérek mindenkit, hogy mindenkinek egy helye legyen a nádban és létesítsen egy helyet a nyílt vízen is. 2017. március 31-ig legyen a karón név, és amin nincs név azt kivesszük.

Farkas Csaba: ne a név szerepeljen a karón, hanem a csónak szám. Szabjunk egy határidőt, ameddig kötelező a karót megszámozni.

Csulak János: minden karón legyen fényvisszaverő, mert éjszaka sokan neki mennek, hogy aki éjszaka jön vissza az tudja, hogy ott van valami.

Eckert Péter: a karók helyét egy térképre nem lehetne-e felvezetni házon belül, az egyesület elnökénél vagy a gondoknál legyen ez a térkép.

Ködbaum József (elnök): 2017. március 31-ig a jövő évi társadalmi munkán megbízom Farkas Csabát, hogy felügyelje, hogy minden karón legyen szám a többit pedig kivesszük a vízről.

Kérek mindenkit, hogy a sorompót zárjuk. Sajnálatos dolgok történnek a tanyán. Tűnnek el dolgok a csónakból.

Cseh Gábor: saját magam tapasztaltam, hogy idegenek jönnek be egészen a csónakkikötőig, akiket eddig nem is láttam.

Farkas Csaba: most járok utána annak, hogy mennyibe kerülne a tanya és a kikötő be kamerázása, hogy a dolgok ne tűnjenek el. Több darab ponyva eltűnt, és ládákat is törtek fel.

Kutasi Iván: aki legalább 1 éve egyesületi tag, Ő és családja a tanyán töltött vendégéjszakákért fizetett összeg  napi 500 Ft/fő legyen.

Megállapítom, hogy a taggyűlés egyhangúlag elfogadta Kutasi Iván javaslatát.

Megköszönöm a jelenlétüket, kérem további segítségüket és építő kritikájukat annak érdekében, hogy ez a kis egyesület továbbra is megfelelően működjön!

Köszönöm!

 

Tapolca, 2016. október 1-én.                                    

   (Ködbaum József elnök)                                     (Peka Barbara)

          levezető elnök                                                    jkv. vezető

 

             (Tóth Tibor)                                       (Kutasi Iván)

            jkv. hitelesítő                                       jkv. hitelesítő

 










Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS, KÁRPITTISZTÍTÓGÉP BÉRLÉS BUDAPEST. KAUCIÓ NINCS. INGYENES HÁZHOSSZÁLLÍTÁS AZ EGÉSZ VÁROSBAN.

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

2. Bevételnövelés a KKV szektorban - Kasza Tamás

► Miért nincs elég bevétel a kkv szektorban az értékesítésből? Kasza Tamás elmondja bevétel növelő tippjeit, amiket több, mint 400 kkv sikeresen használ már. Legyen ÖN a következő!

bevetelnoveles.hupont.hu

3. BÁDOGOS SZAKÜZLET Tiszafüred

► Bádogos- és fémlemez áruk, acél-, alumínium-, cink tetőfedő és ereszcsatorna rendszerek, trapézlemez és polikarbonátok, kiegészítők, lemezmegmunkáló gépek, kéziszerszámok márka- és szakkereskedése

badogosszakuzlet.hupont.hu

4. Biatorbágy eladó lakás | Lakás eladó Biatorbágy lakóparkban

► Biatorbágy Lakás Eladó | Új építésű szuper lakás 61 nm + 55nm saját kert

biatorbagy-elado-lakas.hupont.hu

5. Bakos László

► személyes

bakoslaszlo.hupont.hu

6. Budapesti Költöztető - Bútorszállító

► Profi költöztetést és bútorszállítás Budapesten, vállalunk még: irodaköltöztetést, lomtalanítást Budapesten, zongoraszállítás Budapesten, belföldi költöztetés, költöztetés Magyarországra, nemzetközi költöztetés, költöztetés bútorszállítás fóliázással

budapestkoltozteto.hupont.hu

7. PAVILON SÁTOR SÖR PIACI ÁRUS HARMONIKA ESKÜVŐI SÁTOR!

► 2x2 2x3 3x3 3x4,5 3x6 4x4 4x6 4x8 5x5 és hexa 6m FÉM ÉS EXCLUSIV ALUMÍNIUM VÁZAS PAVILON SÁTOR!

bankbiztositas.hupont.hu

8. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

butor-lap.hupont.hu

9. Nyaralás a Balatonnál!

► Olcsó, de színvonalas szálláshely Fonyódon!

balatonnyaralas.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

2. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

3. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

4. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

5. Perforált lapok, térelválasztók

► Perforált lapok MDFből, acéllemezből, alumíniumból, XPS lapokból, habosított PVCből, betonból

perforaltlapok.hupont.hu

6. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

7. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

8. Ágyi poloska irtás Budapest +36 70 415 6666

► Ágyi poloska irtása Budapest területén, garancia az irtásra, akár 24 órán belüli kiérkezéssel, környezetkímélő szerekkel +36 70 415 6666.

agyipoloskairtasbudapest.hupont.hu

9. Lakatos Budapest

► 40 éves tapasztalattal rendelkező lakatos Budapest területén és környékén vállalja kerítések, kapuk, korlátok, tetőszerkezetek elkészítését 06 30 768-3454; kovacsoltvaskerites@yahoo.com

lakatosbudapest.hupont.hu

10. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

11. Kérdések minden témában!:)

► Sziasztok!Itt minden kérdésre válaszolunk Nektek!Remélem tetszeni fog az oldal!Jó nézelődést!:)

kerdesekmindentemaban.hupont.hu

12. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

13. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

14. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

15. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

16. Énekesnők tárháza

► Sziasztok! Ez az oldal a legmenőbb énekesnőkkel foglalkozik!! :D Megújultunk! :D Rajta vagyunk a Facebook-on is Sztárok Tárháza néven!! Lécci Like-olj! köszi :D

annemcclain.hupont.hu

17. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

18. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

19. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

20. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

biovetomag.hupont.hu

21. Naposcsibe, napos gyöngyös eladó, csirke, házi csibe a vésztői keltetőből

► Üdvözlöm a Vésztői Baromfiudvar Családi Gazdaság oldalán, ajánlatunk: hagyományos háztáji fajták, farm fajtaváltozatok, vörös, sárga, tarka, kendermagos, kopasznyakú, tojó és vörös húshibrid naposcsibe rendelhető

csibekelteto.hupont.hu

22. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

23. NÉMETH CSABA ÉPÍTŐIPARI EGYÉNI VÁLLALKOZÓ TEL: 06-30/517-1332

► teljes körű lakásfelújítást, átalakítást, faszerkezetű teraszok,előtetők,kocsibeállók, térburkolatok,építőiparban összes munkakörben dolgozunk,,,.külső hőszigetelés ,kerítés, kapu készítése , hidegburkolás email:nemoka78@freemail.hu

nemoka.hupont.hu

24. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

25. Minden ami Selena!

► Ha tudod, hogy ki született 1992. július 22-én, valószínűleg tudod, ki a 'sztár' az oldalon!

imadjukselenat.hupont.hu

26. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

27. Asztalos munkák Budapesten és környékén POLLER PÉTER

► Bútorok,és minden más,amit a megrendelő fából álmodott meg !

asztalos-poller.hupont.hu

28. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

soderdepo.hupont.hu

29. Vertikális és Horizontális Szélturbinák Katalógusa

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. Redaktion: Peter Borsanyi VAWT-Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2019

savonius-balaton.hupont.hu

30. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

31. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz a nagyilágban és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

32. KERTI JÁTÉK-Játszótér

► EU Szabványos Szabadtéri,Udvari és Közterületi Fa Játék várak Játszótéri eszközök,Egyedi tervezésű Játszóterek,Játszó udvarok és Játékok TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉSE ENGEDÉLYEZTETÉSE 06-70-940-1795 kertijatekhj@gmail.com

kertijatek.hupont.hu

33. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

34. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

35. RONCSAUTÓ FELVÁSÁRLÁS MAGAS ÁRON! BUDAPEST ÉS PESTMEGYE

► BONTÁSI IGAZOLÁS FORGALOMBÓL VALÓ VÉGLEGES KIVONÁS!

roncsautovetel.hupont.hu

36. Műköröm,gél lakk,poly körömgél www.korombolt.hu

► Gyakorló kéz, poly körömgél, köröm gomba ölő, köröm strasszkő,Pedikűr Göd,arcmaszk

koromfutar-nailexpress.hupont.hu

37. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás lépéseit: www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

38. Új és használt robogó , motor kereskedés, bizományos értékesítés

► Aprilia, Benelli, Gilera, Keeway, Piaggio, Vespa márkakereskedés és garancia szakszerviz. Használt motor és robogó kereskedés Budapesten. Bizományos értékesítés. Gyári és utángyártott alkatrészek raktárról. Robogó tuning és teljesítménynövelés

keewayszerviz.hupont.hu

39. Baromfi - díszbaromfi. Több mint hobby.

► Magyar sárga kettőshasznú - Erdélyi kopasznyakú - Maláj harcos (viador) - Gyöngytyúk (több színben) - Bráma - Orpington- Pézsmaréce (némakacsa)- Liba

baromfi-diszbaromfi.hupont.hu

40. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

41. SZÁSZPA HORGÁSZTÓ

► Igényes környezetben horgászhat nagy halakra!!!

szaszpahorgaszto.hupont.hu

42. Ez a Tokio Hotel oldal csak fanoknak! Tokio Hotel4ever♥

► itt mindent megtalálsz amit szeretnél:) képektől kezdve a videóig.

th-fanoknak.hupont.hu

43. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

44. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

45. HOKÉV horgászbotok és egyebek...

► HOKÉV horgászbotok képekkel, horgászbotok felújítása - részletes, fényképes leírással, horgászorsók a '70-es, '80-as évekből, régi horgászorsók felújítása, karbantartása

hokevhorgaszbotok.hupont.hu

46. Erika-bútor Szalkszentmárton Lakberendezés-Lakástextil kiskereskedelem

► Teljes Lakberendezés,Román Bútorok ,étkezők,tálalók,konyha bútorok, ,Ágyneműk ,Paplanok,Párnák

erika-butor.hupont.hu

47. Hács története

► Író - szerkesztő: Kubik György

hacstortenete.hupont.hu

48. HATODIK NAPON

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

hatodiknapon.hupont.hu

49. Nem minden Fekete-Fehér

► Figyelmeztetés!!! Fiúk kizárva! Nem minden fekete-fehér, még ha ez az oldal az is! XD

olvaso-oldal.hupont.hu

50. Veszélyes fakivágás Budapesten

► Veszélyes fakivágás Budapesten biztonságosan, garanciával +36 70 272 0149, minőségi szerszámok, elérhető ár, irányított fadöntés alpintechnikás favágás, email: krisztiankaroly77@gmail.com

fakivagasbudapest.hupont.hu

51. BETEKINTÉS AZ ÓVODAI ÉLETBE - Goró Erzsébet óvónő

► " Gyermekkorunk jelei ott maradnak életünk helyszínein, ahogy a virág illata is ott marad a szobában, amit díszített" - Chateubriand

ovodaivilag.hupont.hu

52. Burkolás-gipszkartonozás munkafelvétel H-P 08:00-18:00 között+36-30-8680359

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és Pest-megye déli részén. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

53. RE - FLEXI - OK

► "Ágyúval verébre?!"

reflexiok.hupont.hu

54. Darázsirtás azonnal 06 70 424 9142

► Non-stop darázsirtás azonnal, garanciával Budapesten és országosan, 06 70 424 9142, darazsak irtása házilag tanácsok.

darazsirtasa.hupont.hu

55. Konténeres sittszállítás Budapest

► Olcsó konténeres sittszállítás 06 30 944-3839 azonnal! Hulladék konténer rendelés Budapesten.

konteneres-sittszallitas.hupont.hu

56. OPel Gyári bontott alkatrészek kiváló minőségben

► TELEFON :0630 951 58 44 VAGY email:opelalkatresz@indamail.hu (írj bátran mert napi 4szer olvassuk) hétfő-vasárnap:7tól-19ig HÉTVÉGÉN IS

opelalkatresz.hupont.hu

57. PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság

► A társaság fő tevékenysége: megyei területrendezési terv készítése, módosítása, települések településrendezési tervének, valamint módosításának készítése, telepítési tanulmányterv, beépítési terv és javaslat készítése, továbbá szoftverfejlesztés.

palotasbt.hupont.hu

58. Miley Cyrus:)

► Ez az oldal a lány tiniknek szól és azoknak,akik imádják Mileyt!Ezen az oldalon megismerhetet Mileyt és megtudhatsz róla olyan dolgokat,amit még eddig nem tudtál!Az oldalon több tini sztárról is olvashatsz,de Miley a fő!Nézzétek meg a "FRISS" menüt!

crazyladys.hupont.hu

59. Csak foci

► Az egész foci, semmi más

csakfoci.hupont.hu

60. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

61. Jimmy's Pizzéria Étterem Panzió

► PIZZÁK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN * FRISSENSÜLTEK * SALÁTÁK * HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS * ELŐFIZETÉSES MENÜ * CSALÁDI ÉS CÉGES RENDEZVÉNYEK * LAKODALMAK * SZÁLLÁS * LEGYEN A VENDÉGÜNK!

jimmyspizzeria.hupont.hu

62. sOs24 Házorvosi Szolgálat

► ..................................SOS lakás szerviz gyors szolgálat 0-24.................................. Non-stop generál épület karbantartás Budapesten, Pest megyében az év minden napján Légtechnika szerelés, falfúrás, lakberendezés, bútorjavítás

hazorvos.hupont.hu

63. Nikii oldala.

► Ne legyél hülye. Ne barátkozz olyanokkal, akik először tök aranyosak aztán tükörnek néznek téged !!

nikiioldala.hupont.hu

64. Használt, futózott és új gumik: Személy, Teher, Munkagép Tel.:06-70/6048810

► HASZNÁLTGUMI: (6.HÓNAP) FUTÓZOTT GUMI: (LEFUTÁSIG) ÚJ GUMI: (2. ÉV GARANCIÁVAL) Cím: H - 2060 BICSKE SZENT LÁSZLÓ ÚT 50. e-mail: unimobilcar@gmail.com

gumi-reifen.hupont.hu

65. Hímessy Áron

► zeneszerző honlapja

himessyaron.hupont.hu

66. MÉREGTELENÍTÉS REG-ENOR A TÚLSÚLY ÉS AZ ÖREGEDÉS ELLEN! RO VIZTISZTÍTÓK!

► BIOBOLT WEBÁRUHÁZ: TERMÉKBEMUTATÓ- ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁRA ÉS KÖRNYEZET VÉDELEMRE ALKALMAS TERMÉKEKET, TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐKET KÍNÁLUNK! VÍZTISZTÍTÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT!

meregtelenites.hupont.hu

67. KOVÁCSOLTVAS kapu,kerítés,korlát,előtető készítés. Rewlex garázskapu

► Kovácsoltvas kapu,kerítés,korlát készítés. Ipari úszókapu gyártás. Wpc borítású kapu,kerítés ,rozsdamentes korlát,kerítés készítés. Egyéb fémszerkezetek,lakatos,díszműlakatos munkák kivitelezése!

borbas-kovacsmester.hupont.hu

68. Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

► Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

szamvitelezz.hupont.hu

69. Eper szedd magad

► Sporontól 6 km-re található balfi eper földön megszedheti családjának a finom gyümölcsöt

eperfold.hupont.hu

70. Egyedi konyhabútor készítés Budapesten +36 70 243 9439

► Egyedi konyhabútor készítést vállal Budapesten Fogas Zoltán asztalos mester +36 70 243 9439. Akció: modern konyhabútor, elemes konyhaszekrény

egyedikonyhabutorkeszites.hupont.hu

71. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

72. NAGYMÉRETŰ NŐI BŐRCIPŐK ÉRKEZTEK!

► SPECIÁLIS IGÉNYEK ÉRDEKÉBEN NAGYMÉRETŰ NŐI:42-44 ÉS FÉRFI 47-50 MÉRETŰ BŐRCIPŐKET IS FORGALMAZUNK! VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT HAJDÚNÁNÁSON ÜZLETÜNKBEN VAGY SZEMÉLYESEN NYÍREGYHÁZÁN, VAGY FACEBOOK OLDALUNKON: BŐRCIPŐBOLT HAJDÚNÁNÁS.

borcipoextra.hupont.hu

73. Minden ami akác !

► Akácból készült szélezetlen és szélezett deszkák, lécek,pallók, gerendák,szőlőkarók, kerítéselemek,tűzifa,tűzifa házak,rönkházak,kerítések,rönkágyak,ötletek-inspirációk barkácsolóknak.

akacdeszka-akackerites.hupont.hu

74. Csikós Vendégházak

► Apartmanok, vendégházak, szállás ajánlatok Zamárdiban, és környékén

csikosvendeghaz.hupont.hu

75. VICTORY DEKOR

► A Nagykanizsán 1994 óta működő Victory Dekor célja vállalkozók, cégek és magánszemélyek reklám,dekorációs igényeinek kielégítése. Bízom benne, hogy hamarosan Önt is elégedett ügyfeleim között köszönthetem.

victorydekor.hupont.hu

 





Weblap látogatottság számláló:

Mai: 59
Tegnapi: 73
Heti: 59
Havi: 59
Össz.: 120 242

Látogatottság növelés
Oldal: 2016.10.01-i rendkívüli közgyűlés
Bauxitbányász Horgász Egyesület (Tapolca) - © 2008 - 2020 - bauxithe.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »