Bauxitbányász Horgász Egyesület (Tapolca)

Balatoni horgász paradicsom a szigligeti öbölben.Megközelíthető a 71-es főút 88-as km-szelvénynél.Vizparthoz közeli horgászház négy vendégszobával,szociális blokkal.Vendégeinknek bérelhető csónakokat biztosítunk.

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

A 2016. november 1-jén tartott rendkívüli közgyűlésről

 

 

1;

Ködbaum József (elnök)

Tisztelt Közgyűlés! Megkezdjük a 2016. évi közgyűlést. Az egyesület tagszáma 2016-ban 96 fő, a jelenléti ív alapján 39 fő van jelen a közgyűlésen, ezért a 0900-kor kezdődött közgyűlés nem volt határozatképes. Ezért ugyanezen a napon, helyen, ugyanezen napirendi pontokkal 0930-kor ismételt közgyűlést tartunk. Az újbóli összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A jegyzőkönyvvezető Ködbaum József. A közgyűlésről hangfelvétel készül. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Tóth Tibort és Kutasi Ivánt, (a felkérést mindketten elfogadták). Az egyesület vezetősége a meghívót postázta illetve e-mail-ben minden tagnak elküldte, amely tartalmazza a napirendi pontokat. Kérem, szavazzák meg a meghívóban foglaltakat!

 

Napirendi pontok ismertetése előtt Ködbaum József bemutatta az új gazdasági vezetőt a tagoknak Peka Barbarát, mivel Májer Éva lemondott a munkaköréről.

 

Napirendi pontok:

  1. A levezető elnök köszöntője; határozatképesség megállapítása; jkv. vezető illetve hitelesítők megválasztása; napirendi pontok ismertetése, megszavazása; Ködbaum József (elnök);
  2. Csónakkikötő kérdése–előadó: Ködbaum József (elnök);
  3. Jegyárusítás a jövőben–előadó: Ködbaum József (elnök);
  4. Kilépünk-e a BBHSZ-ből, vagy maradunk? –előadó: Ködbaum József (elnök);
  5. Iroda nyitva tartás a jövőben–előadó: Ködbaum József (elnök);
  6. Tagfelvételi tilalom felfüggesztése, vagy fenntartása–előadó: Ködbaum József (elnök);
  7. Jelölőbizottság megválasztása – előadó: Tóth Tibor (Felügyelő biz.elnök);
  8. Vegyes ügyek –előadó: Ködbaum József (elnök);

 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat, és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét

2 Ködbaum József (elnök)

Jóváhagyásra került összesen 100 fő csónakhely, középen egy sólya hellyel. Az árajánlatot is kaptam a cégtől, aki tervezte a kikötőt nettó 17.726.100 Ft-ért.

Azt kellene megszavaznunk, hogy akarjuk-e a csónakkikötőt vagy nem, és mennyi anyagi áldozatot tudunk vállalni a kikötő építésében.

A tervező cégtől kapott árajánlatot nem fogadom el. Helyi vállalkozókat megkérdeztem, hogy mennyiért vállalnák Kikötővel kapcsolatosan láttam már terveket, melyek engedélyezés előtt állnak. a szükséges munkákat a csónakkikötő építésénél. Felkerestünk egy helyi fatelepes vállalkozót és egy földműves vállalkozót, akik kevesebb költséggel el tudnák vállalni a munkát kb. bruttó 10.000.000 Ft-ért. A tervezéshez megvan a pénz, még abból maradna egy kevés. Mivel tájvédelmi körzetben van, ezért környezetvédelmi tanulmányt kell készíteni, ami 300.000 Ft+ÁFA. Korábban már 85 fő nyilatkozott, hogy hozzájárul a csónakkikötő létesítéséhez.

Kérem a hozzászólásotokat.

 

Medvéssy Lajos: azt kérdezi, hogyha így marad tovább a kikötő az szabályos vagy nem szabályos, vagy mindenképpen valamit kell lépni.

 

Ködbaum József (elnök): nem szabályos, addig így maradhat a kikötő, míg a kormány másképp nem határoz. A kikötői terven az szerepel, hogy a kikötő jó karba helyezési terve, mivel a tervező így tudja megvalósítani talán kevesebb kötekedéssel.

 

Tóth Tibor: azt javasolja, hogy a tag saját csónakhelyét eladhassa és akkor a befektetett összeg megtérülne, amit belefektetett az kikötő építésébe és így mindenki jobban állna hozzá.

 

Ködbaum József (elnök): törvényi háttere nincs, hogy az egyesületi tulajdont értékesítse. Javasolja a tagoknak, hogy az egyesület vásárolja vissza a tulajdonjogot, ha a tag rokonságába senkinek nem kell. Minden év elején a közgyűlésen meghatározunk egy árat, amin ez Egyesület abban az évben visszavásárolja a jogot. Az Egyesület értékesítheti a helyet, a tag nem értékesíthet, mivel egyesületi tulajdon.

 

Farkas Csaba: felvetette azt, hogy aki hozzájárul a kikötő építéséhez és pl. 5 év múlva ki akar lépni, az ne csak pl. 100.000 Ft-ot kapjon a tulajdon jogáért, mert nem biztos, hogy 5 év múlva is annyit ér.

 

Ködbaum József (elnök): nem azt mondom, hogy annyit fog kapni a tulajdoni jogáért, amennyit befizetett, hanem minden év elején megszavazunk egy összeget, ami értékkövető lesz.

 

Bankó István: mennyi ideig van az egyesületnek bérleti joga. Ne az legyen, hogy 1-2 év múlva megszűnik a bérleti jog.

 

Ködbaum József (elnök): az egyesületnek még van kb 25 év bérleti joga a Szigligeti Önkormányzatnál.

 

Medvéssy Lajos: ha valaki el tudja adni a csónakhelyét pl 300.000 Ft-ért, akkor az megteheti?

 

Ködbaum József (elnök): igen megteheti, de a kilépő tag csak annyi pénzt kap meg, amennyit a közgyűlés meghatározott abban az évben, a többi az egyesületé marad.

 

Mészáros Kálmán: felvetette azt, hogy döntsük el, hogy akarjuk, vagy nem akarjuk a csónak kikötő építését. Utána ráérünk még vitatkozni. Mi van akkor, ha befizetjük a pénzt és a Szigligeti Önkormányzat felmondja a szerződést, akkor ki fog minket kárt téríteni.

 

Csulak János: lesz-e olyan ember, aki ellenőrzi a kikötő építési munkáját. Ki jogosult családon belül, milyen rokonsági ág szükséges ahhoz, hogy átadhassam Neki a jogot?

 

Ködbaum József (elnök): egyenes ági hozzátartozó örökölheti a helyet. Ha ilyen nincs, akkor az egyesület által megszavazott összeget átutaljuk a bankszámlára.

 

Mészáros Kálmán: mennyi a minimum összeg és mennyi a maximum amit be kell fizetni?

 

Ködbaum József (elnök): nem tudom megmondani, hogy mennyibe fog kerülni.

 

Cseh Gábor: el kellene dönteni, hogy mit szeretnénk, mert ez így nem maradhat.

 

Ködbaum József (elnök): vezetőségi tagok döntöttek arról, hogy függesszük fel a tagfelvételi tilalmat. Most 85 fő a taglétszám, ha megszavazzuk a csónakkikötő építését, akkor lehet, hogy többen ki fognak lépni és az lenne jó, ha kb. 80 fő maradna. A fennmaradó helyeket 5fő egyesületi hely, a maradék helyeket pedig kiadnánk bérbe, vagy mennyien maradunk annak függvényében változna a szabad helyek.

 

Bánkúti Antal: azt kérdezte, hogy ha most 39-en megszavazzuk a kikötőt és a távol maradó tagok pedig ellenzik, akkor mi lesz?

 

Dr. Somogyi József: a Szigligeti Önkormányzat milyen jogot akar vállalni a kikötő építésénél, ha viszont nem akar vállalni, akkor pedig a kötni kellene egy bérleti szerződést, ami XY ideig meghosszabbodik.

 

Szántói László: meddig tulajdonosa a Szigligeti Önkormányzat a pataknál. Honnan lesz ez egyesületnek mindig annyi pénze, hogy a tulajdoni jogokat vissza tudja vásárolni.

 

Hadnagy Tamás: BBHSZ azt mondta, hogy bármikor kérhetünk tőlük segítséget.

 

Ködbaum József (elnök):

Ki szavaz arra, hogy valósítjuk meg a csónakkikötőt.

Megállapítom, hogy a jelenlévők között 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül 38 fő igen szavazattal a közgyűlés elfogadta azt, hogy valósítjuk meg a csónakkikötőt.

 

Amikor megjön az engedély onnantól számítva 2 éven belül el kell kezdeni a munkát, különben kötbért fizet az Egyesület.

Azt szeretném, ha lassan elkezdenénk a befizetéseket,hogy ne legyen senkinek egyszerre megterhelő.

 

Eckert Péter: be kellene fizetni egy jelképes összeget, hogy megtudjuk állapítani, hogy ki szeretne hozzájárulni a csónakkikötő építéséhez.

 

Ködbaum József (elnök):

Szavazzuk meg, hogy 2017. január 31-ig aki szeretne csónakkikötőt az 30.000 Ft-ot fizessen be az egyesület Csónakkikötői számlára.

Megállapítom, hogy a jelenlévők között 5 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül 34 fő igen szavazattal a közgyűlés elfogadta azt, hogy 2017. január31-ig fizessen az be 30.000 Ft-ot, aki szeretne csónakkikötőt.

Bankó István: ha nem valósul meg a kikötő építése, akkor akik befizették az összeget azok visszakapják az összeget.

3. Ködbaum József (elnök)

Eddig Májer Éva és Eszterhás István értékesítette a horgász engedélyeket.

Beszéltem Tóth Péter horgászboltossal és a feleségével, azt mondták, hogy az egyesületi tagokat ellátják horgász engedélyekkel. Tóth Péter kérése az volt, hogy a fogási naplókat az egyesülethez kerüljön leadásra.

Tagsági díjakat január és február hónapban minden szombaton a Csarnokban biztosítjuk a lehetőséget, hogy a díjakat be tudjátok fizetni vagy a bankszámla számra is el lehet utalni. Március hónapban pedig minden szombat délelőtt pedig a tanyán lehet majd megvásárolni az tagdíjat és az elmaradásokat befizetni.

Szavazzuk meg, hogy ki ért ezzel egyet

Megállapítom, hogy a jelenlévők  egyhangúlag megszavazták a javaslatot.

4. Ködbaum József (elnök)

Rengeteg kritikát kaptam, hogy minek nekünk BBHSZ. Tudni kell, hogy valahol tagnak kell lennünk, mert minden egyesületnek tagnak kell lenni valahol, Magyar Horgász Szövetségben bent kell lenni.

Sokan arra tettek javaslatot a napokban, hogy van egy olcsóbb a Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége, miért nem megyünk oda.

Megszereztem a MOHOSZ egy vezetőségi anyagát, 2017. január 1-től változások lesznek. Egységes tagdíjat fog előírni. Lehetőséget adok mindenkinek, hogy mondja el a véleményét. Beszéltem a Balatoni Horgászegyesületek Szövetség elnökével, ő azt mondta, hogy szívesen várnak bennünket, menjünk.

Itt az alkalom döntsük el, hogy maradunk vagy megyünk. Vegyük figyelembe az elhangzottakat.

Tóth Tibor: Józsi mond el, hogy mit ad az egyik és mit ad a másik.

Ködbaum József (elnök): az biztos annyit megkapunk, mint a BBHSZ-től, vagyis semmit.

Kutasi Iván: MOHOSZ kamarát akar létrehozni. Mi nem vagyunk a MOHOSZ tagja, mert mi a BBHSZ tagja vagyunk. MOHOSZ azt írja a vezetőségi ülésében, hogy a változások 2017. január 1-vel kezdődnek. Szerintem addig nem érdemes kilépni, míg nem tudjuk mi lesz.

Tóth Tibor: BBHSZ-nek előző évben jelezni kell, hogy következő évben ki szeretnénk lépni. Ha jövőre nem akarunk a tagjai lenni a BBHSZ-nek, akkor idén kel jelezni feléjük.

Ködbaum József (elnök): visszacsatolva az előző napirendi pontunkhoz, hogy ha maradunk akkor a Tóth Péter nem fog engedélyt adni nekünk mivel Ő a másik szövetségben tag. Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége arra számít, hogy nem lesz bevezetve a tagdíjemelés. 50-60%-át működési költségekre fordítják a többit pedig az egyesületeknek adnak segítséget.

Bankó István: nem mindegy, hogy hol vesszük meg az engedélyt, nem muszáj ott megvenni az engedélyt, ahol tagok vagyunk. Én nem fogok eljönni azért, hogy Tapolcán vegyem meg a horgászengedélyt, a tagdíjat elutalom az engedélyt pedig Keszthelyen veszem meg.

Ködbaum József (elnök): elnézést, akkor én gondolkodtam rosszul.

Tóth Tibor: ha ugyanaz a tagdíj és a másiktól többet kapunk, akkor váltani kell, ha pedig nem kapunk többet akkor pedig maradjunk.

Ködbaum József (elnök): ez év október 31-ig be kell küldeni a Szövetségnek a jegyzőkönyvet, ha jövőre ki akarunk lépni a BBHSZ-től. Ezt most kell eldönteni.

Kutasi Iván: kilépési nyilatkozat határideje megváltozott, meg kell nézni, hogyan változott.

Ködbaum József (elnök):

Szavazzuk meg ki akar maradni a BBHSZ-nél.

Ki szavaz arra, hogy kiakar lépni a BBHSZ-ből és lépjünk át a BHSZ-be.

Aki kiakar lépni a BBHSZ-ből az tegye fel a kezét.

Megállapítom, hogy a jelenlévők 12 fő igen szavazatta, és 27 fő ellenszavazattal a közgyűlés úgy határozott, hogy nem lépünk ki a BBHSZ-ből.

5.Ködbaum József (elnök)

Az iroda nyitva tartását a 3. napirendi pontunkban már megbeszéltük és meg is szavaztuk, ezért most nem is szeretnék kitérni rá. Lépjünk a következő napirendi pontunkhoz.

Kutasi Iván: BBHSZ-től meg fogom kérdezni tőlük, hogy milyen segítséget nyújtanak majd nekünk.

6. Ködbaum József (elnök)

Vezetőségi tagok úgy határoztak, hogy a közgyűlés engedélyezze azt, hogy 10 fővel növeljük a taglétszámunkat. Jelenleg 96-an vagyunk. Mivel az előttünk lévő helyzetben úgy is fognak kilépni emberek.

Szavazzuk meg ki szeretnék, ha felfüggesztenénk a tagfelvételi tilalmat.

Megállapítom, hogy a jelenlévők között 38 fő igen szavazat, és 1 fő ellenszavazattal megállapítom a közgyűlés úgy határozott, hogy felfüggesztjük a tagfelvételi tilalmat.

Somogyi Zsolt: mennyi az új tag belépési díja, mert ha csak akkor veszünk fel új tagokat, ha valaki kilép, akkor én is mellette vagyok, különben nem.

Ködbaum József (elnök): 150.000 Ft a belépési tagdíj

7. Ködbaum József (elnök)

Jövő évben az elnök, az alelnök kivételével a vezetőségnek megszűnik a mandátuma. Újra kell választani a felügyelőbizottságot, és a fegyelmi bizottságot. Ennek érdekében, hogy ne kelljen kapkodni a két közgyűlési időszakban a jelölőbizottság el tudja végezni a munkáját, hogy már konkrét nevekkel álljon elő a következő közgyűlésen. Jelölőbizottság elnökének felkérem Tóth Tibort ő ezt el is fogadta. Meg kellene kérdezni az embereket, hogy kik vállalnák ezeket a feladatokat mindegyik bizottságba 3-3 emberre lenne szükség. Felkérem Farkas Csabát a jelölőbizottsági tagnak. Farkas Csaba a felkérést elfogadta. Felkérem Éder Ferencet is tagnak. Éder Ferenc visszautasította a jelölést. Felkérem Csulak Jánost is tagnak. Csulak János is visszautasította a jelölést. Felkérem Kutasi Ivánt a jelölőbizottság tagjának. Kutasi Iván elfogadta a jelölést.

Aki egyetért a jelöltekkel kérem kézfenntartással jelezze.

Megállapítom, hogy a taggyűlés egyhangúlag elfogadta a jelölőbizottság elnök jelöltjét és a tagjait.

8.Ködbaum József (elnök)

2017. november 5-én társadalmi munka lesz a tanyán. Felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy a legutóbbi közgyűlésen elfogadtuk azt, hogy aki nem veszt részt a társadalmi munkán az 15.000 Ft-ot kell fizetnie.

Lassan bekövetkezik a horgászszezon vége, kérek mindenkit, hogy mondják a többieknek is, hogy szedjék ki a karókat.

Vannak egyesületi helyek a vízen, ami a vendéghorgászoknak van kijelölve. Nem azt mondom, hogy tabu odaülni, de ha van vendég, akkor legyünk szívesek ne foglaljuk el a horgászhelyeket.

Vannak olyan emberek akiknek 8 helyük van, és vannak akiknek csak egy. Kérek mindenkit, hogy mindenkinek egy helye legyen a nádban és létesítsen egy helyet a nyílt vízen is. 2017. március 31-ig legyen a karón név, és amin nincs név azt kivesszük.

Farkas Csaba: ne a név szerepeljen a karón, hanem a csónak szám. Szabjunk egy határidőt, ameddig kötelező a karót megszámozni.

Csulak János: minden karón legyen fényvisszaverő, mert éjszaka sokan neki mennek, hogy aki éjszaka jön vissza az tudja, hogy ott van valami.

Eckert Péter: a karók helyét egy térképre nem lehetne-e felvezetni házon belül, az egyesület elnökénél vagy a gondoknál legyen ez a térkép.

Ködbaum József (elnök): 2017. március 31-ig a jövő évi társadalmi munkán megbízom Farkas Csabát, hogy felügyelje, hogy minden karón legyen szám a többit pedig kivesszük a vízről.

Kérek mindenkit, hogy a sorompót zárjuk. Sajnálatos dolgok történnek a tanyán. Tűnnek el dolgok a csónakból.

Cseh Gábor: saját magam tapasztaltam, hogy idegenek jönnek be egészen a csónakkikötőig, akiket eddig nem is láttam.

Farkas Csaba: most járok utána annak, hogy mennyibe kerülne a tanya és a kikötő be kamerázása, hogy a dolgok ne tűnjenek el. Több darab ponyva eltűnt, és ládákat is törtek fel.

Kutasi Iván: aki legalább 1 éve egyesületi tag, Ő és családja a tanyán töltött vendégéjszakákért fizetett összeg  napi 500 Ft/fő legyen.

Megállapítom, hogy a taggyűlés egyhangúlag elfogadta Kutasi Iván javaslatát.

Megköszönöm a jelenlétüket, kérem további segítségüket és építő kritikájukat annak érdekében, hogy ez a kis egyesület továbbra is megfelelően működjön!

Köszönöm!

 

Tapolca, 2016. október 1-én.                                    

   (Ködbaum József elnök)                                     (Peka Barbara)

          levezető elnök                                                    jkv. vezető

 

             (Tóth Tibor)                                       (Kutasi Iván)

            jkv. hitelesítő                                       jkv. hitelesítő

 


Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Biatorbágy eladó lakás | Lakás eladó Biatorbágy lakóparkban

► Biatorbágy Lakás Eladó | Új építésű szuper lakás 61 nm + 55nm saját kert

biatorbagy-elado-lakas.hupont.hu

2. Budapesti Költöztető - Bútorszállító

► Profi költöztetést és bútorszállítás Budapesten, vállalunk még: irodaköltöztetést, lomtalanítást Budapesten, zongoraszállítás Budapesten, belföldi költöztetés, költöztetés Magyarországra, nemzetközi költöztetés, költöztetés bútorszállítás fóliázással

budapestkoltozteto.hupont.hu

3. - § - DR. BABOS CSABA EGYÉNI ÜGYVÉD - § - 2800 TATABÁNYA, KODÁLY TÉR 9.

► Dr. Babos Csaba ügyvéd Tel: 06-30-6202-382, 06-34-300-739 drbaboscsaba@gmail.com - Cégalapítás és módosítás, ingatlan adásvételi szerződések, munkajog, képviselet büntető és polgári peres eljárásokban, cégek állandó jogi képviselete, válóper

babosugyvedtatabanya.hupont.hu

4. BÁDOGOS SZAKÜZLET Tiszafüred

► Bádogos- és fémlemez áruk, acél-, alumínium-, cink tetőfedő és ereszcsatorna rendszerek, trapézlemez és polikarbonátok, kiegészítők, lemezmegmunkáló gépek, kéziszerszámok márka- és szakkereskedése

badogosszakuzlet.hupont.hu

5. Nyaralás a Balatonnál!

► Olcsó, de színvonalas szálláshely Fonyódon!

balatonnyaralas.hupont.hu

6. Bevételnövelés a KKV szektorban - Kasza Tamás

► Miért nincs elég bevétel a kkv szektorban az értékesítésből? Kasza Tamás elmondja bevétel növelő tippjeit, amiket több, mint 400 kkv sikeresen használ már. Legyen ÖN a következő!

bevetelnoveles.hupont.hu

7. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

butor-lap.hupont.hu

8. PAVILON SÁTOR SÖR PIACI ÁRUS HARMONIKA ESKÜVŐI SÁTOR!

► 2x2 2x3 3x3 3x4,5 3x6 4x4 4x6 4x8 5x5 és hexa 6m FÉM ÉS EXCLUSIV ALUMÍNIUM VÁZAS PAVILON SÁTOR!

bankbiztositas.hupont.hu

9. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS, KÁRPITTISZTÍTÓGÉP BÉRLÉS BUDAPEST. KAUCIÓ NINCS. INGYENES HÁZHOSSZÁLLÍTÁS AZ EGÉSZ VÁROSBAN.

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

10. Bakos László

► személyes

bakoslaszlo.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Digitális eszközökkel támogatott matematikatanítás alsó tagozatban

► Gyakorlófeladatok matematika tanításhoz, felzárkóztatáshoz, tehetséggondozáshoz

digimatekalso.hupont.hu

2. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

3. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

4. Funny Tattoo Studió

► Paksi Tetováló Stúdió 2003.-óta foglalkozik tetoválással! Tetováló: Funny vár minden kedves érdeklődőt!

funny-tattoo-studio.hupont.hu

5. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

6. OLÁH TAMÁS LEZÁRÁSI SPECIALISTA +36 70/363-7678

► Oláh Tamás vagyok, lezárás specialista tréner. Arra képzem ki az ügyfeleimet, hogy Ők hogyan tudnak valódi figyelmet kapni a saját ügyféljelöltjeiktől azért, hogy igazi egyetértések alakuljanak ki közöttük, és az ügyfél náluk költse el a pénzét.

olahtamaslezaras.hupont.hu

7. Kreatív ötletek tárháza

► Szeretsz rajzolni festeni de nincs ötleted látogas el ide itt nagyon sok rajzot festményt találhatsz amíkből remek ötletteid lehetnek.

qew.hupont.hu

8. Kondenzációs kémények, Kéménybélelés Árak, Kondenzációs kémény

► Kémények építése, Kondenzációs kémény, kémények javítása, kémények felujítása, kéménybélelés árak, kéménybélelés, Ipari kémények bélelése, Turbós kémény szerelés, FuranFlex, FuranFlex kéménybélelés, Kondenzációs kémény építés, kedvező árak

turbos-kemeny.hupont.hu

9. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

10. feg-szerviz

► Fég szerviz, 06-20-325-7170, őrlángos gázkazán, vízmelegítő felújítás, javítás, Budapest

feg-szerviz.hupont.hu

11. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

12. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT

► Győzni fogunk, mert olyan elképzelést képviselünk, amely egy közös céllá alakul át, ezért elpusztíthatatlan, valamint visszaadja az emberek önbecsülését, magabiztosságát és az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül. Kásler Árpád

ahazanemeladomozgalom.hupont.hu

13. OLCSÓ AZONNALI TEHER TAXI - SPRINT EXPRESS

► Azonnali Olcsó Költöztetés Szállítás Fuvarozás Tehertaxi, hétvégi bútorszállítás, háztartási gép szállítás. Fix díjal vagy óradíjal azonnalra rendelhető minden nap.

sprintexpress.hupont.hu

14. Simson tuningok, és javítási leírások

► Itt találhatol egy kis simson tuning összeállítást!!

tuning-simson-hun.hupont.hu

15. Babaágynemű, Babaágynemű garnitúra, Babaágynemű paplan,párna

► Babaágynemű,párna,paplan,Ágynemű garnitúra,lepedő,exluzív ágynemű

babaagynemu.hupont.hu

16. ÁLOM - ÁLOMSZÓTÁR - ÁLOMFEJTÉS TÖRVÉNYEI - ÁLOM EGY ÉLET - TAPASZTALATOK

► ÁLOMSZÓTÁR - ÁLOM EGY ÉLET - TAPASZTALATOK - ÁLOMFEJTÉS TÖRVÉNYEI - ÉDESAPÁM - IMÁDSÁG

alomegyelet.hupont.hu

17. Angyali menedék

► Angyali vezetés a megfáradt és beteg lelkeknek

archangelgabriel.hupont.hu

18. Happy Tree Friends

► Mindenkit üdvözlök az oldalamon.Mindent megtudhatsz a Happy tree friends-ről vagyis a Tündi Bündi Barátokról.

happy-tree-friends.hupont.hu

19. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

20. Hello!Nézz körül<3

► Alkonyat, Garfield, Michael JAckson, Hannah-Miley, Diddl,glitter, Ashley Tisdale , Demi Lovato,Robert Pattinson,SP=ÉDER KRISZTIÁN stb.Ez mind egy helyen!

kedvenc.hupont.hu

21. Erdély-Székelyföld- Árpád vendégház és csűrszálló Csekefalva

► SZÉKELYSZÁLLÁS,ERDÉLYISZÁLLÁS,SZÉKELY SZÁLLÁSLEHETŐSÉG,ERÉLYBE UTAZZ,TURIZMUS SZÉKELYFÖLDÖN,ERDÉLYI KÖRUT,HARGITAI SZÁLLÁSOK,OLCSÓ ERDELYI SZÁLLÁS,FALUSI TURIZMUS

szekely-szallashely.hupont.hu

22. Idézetek ^~^

► Idézetek, meg minden ami leköthet.

myidezet.hupont.hu

23. Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger

► "Értsétek meg tehát, hogy akik hisznek Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei." Galata 3: 7/ - A Nyitott Menny irányvonal képviselője

abrahamgyermekei.hupont.hu

24. Seat Ibiza ,Cordoba,Toledo, Leon ,Tippek ,Trükkök

► Az oldal arra hívatótt h segítsen a Seat gazdáinak

seatibizatuning.hupont.hu

25. Dul Dúc Húsgalamb

► Ismerje meg ezt az évszázados hagyományokkal rendelkező állattartási formát! Tekintse meg húsgalamb tenyészetünk weboldalát, fogyasszon galambhúst, s ajánlja másoknak is, hogy ez az egészséges élelmiszer újra a magyar emberek asztalára kerülhessen!

husgalamb.hupont.hu

26. ANTIK ÓRA ÉS MÁRKÁS ÓRÁK SZAKSZERŰ JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL

► Antikórák,márkás órák, faliórák, ütős órák, ingaórák, álló órák, asztali órák, régi mechanikus anker,cilinder,roskopf kar és zsebórák javítása garanciával!

antik-ora.hupont.hu

27. AKÁCFA

► Tudnivalók

akac.hupont.hu

28. Kérdések minden témában!:)

► Sziasztok!Itt minden kérdésre válaszolunk Nektek!Remélem tetszeni fog az oldal!Jó nézelődést!:)

kerdesekmindentemaban.hupont.hu

29. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

30. Kávé ízü álomvilág

► Soha nem késő elkezdeni! Közel a hatvanhoz kezdtem el leírni gondolatokat, jegyzeteket készíteni , amik rögzítik az élet bizonyos pillanatait. Egy adott szituációhoz csak kevés fantázia kell és kész a mondanivaló. Érezd magad jól itt kedves Vendég!

kave-izu-alomvilag.hupont.hu

31. http://tukoraltaltalanyos.hupont.hu/ REJTVÉNYEK KICSIKNEK

► Ezen az oldalon Bibliai ihletésű, rejtvényeket találhattok rejtvénytípusonként csoportosítva.

rejtvenyekkicsiknek.hupont.hu

32. játékok,gta san andreas,gta vice city csaló kódok,stb,mostwanted,gta2,3,4

► 06-70 a többit majd kedden

teoldalad.hupont.hu

33. Bényei Belga Dúc . . . 2007 óta !

► Kincset szállítok, Apró kis rejtély, Rögvest a dúcba, A galambász szentély, Csak szorgalmasan! Itt az esély ... hogy terjed a Szárnyaló Szenvedély !

belgagalamb.hupont.hu

34. Mindenünk a ló

► Aki szereti a lovakat annak ezen az oldalon van a helye!

tunde-es-a-lovak.hupont.hu

35. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS, KÁRPITTISZTÍTÓGÉP BÉRLÉS BUDAPEST. KAUCIÓ NINCS. INGYENES HÁZHOSSZÁLLÍTÁS AZ EGÉSZ VÁROSBAN.

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

36. Anubisz házának rejtélyei-sziszi dolgok-Disney sztárok-Nikelodeon sztárok

► anubisz házának rejélyei,Sziszi jó dolgok,Disney sztárok,Nikelodeon sztárok, És még sok sok dolog ami nagyon jó!!!AZ OLDAL MÉG SZERKESZTÉS ALATT ÁLL!!!

anubisz-sziszi-disney-nik.hupont.hu

37. Szentek és Boldogok élete

► Ez az oldal Szentek és Boldogok életével foglalkozik!Remélem itt megtalálod annak a szentnek vagy boldognak az életét akit keresel!

szentekelete.hupont.hu

38. Szandihello

► Ez a világ legjobb weboldala

szandihello.hupont.hu

39. A gróf BREDA és a VÁSÁRHELYI család genealógiája - Gyevnár Erika tollából

► A múlt poros polcain kutatva néhol mégis megcsillan egy név, egy homályos emlék...

countess.hupont.hu

40. Horváth Jánosné Kati, Aranykori Coach-tréner oldala

► MINDANNYIAN POTENCIÁLIS ISTENEK VAGYUNK. ERRE RÁ KELL ÉBREDNÜNK ! NEM KELL SENKITŐL FÉLNÜNK , NEM KELL SENKIT IMÁDNUNK. HISZEN MI IS FENTRŐL JÖTTÜNK, CSAK EMBERI FORMÁT ÖLTÖTTÜNK.

a-teremtes-rezgesei.hupont.hu

41. Breco féktárcsa minden típushoz, féláron, elfekvő készletből!

► BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Toyota, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, suzuki, Volvo, féktárcsa gyári beszállítói minőségben raktárról. Postai utánvéttel, az ország bármely pontjára. 1215 Bp. Ady Endre út 94. H-P: 8-17 06-1-278-0120

fekalkatreszek.hupont.hu

42. Giraffe Club autósülés,Giraffe Club babakocsi, Giraffe babakocsi

► Giraffe Club autósülés,Giraffe Club babakocsi,Giraffe Club babakocsi,Giraffe Club etetőszék,Giraffe Club babakocsi,Minden ami Giraffe Club!

giraffeclub.hupont.hu

43. GÉPEM KFT-BONTÓKALAPÁCS javítás eladás-BONTÓTÜSKE gyártása. Gépkölcsönző.

► Hidraulikus bontókalapács, légkalapács, törőfej javítás, eladás, forgalmazás, alkatrészek gyártása, beszerzése, bontótüske gyártás, gépkölcsönző

bontokalapacsjavitas.hupont.hu

44. Pihenőszék,baba pihenőszék,hintás pihenőszék,pihenőszék játék,hordozható,

► Pihenőszék,Hintaszék.Újszülött kortól használható.www.bababoltolcso.hu

pihenoszek.hupont.hu

45. aki ide belép remélem szereti a lovakat és nem bántalmazza öket!!!!!!!!!!!

► itt csak lovas képek vannak meg talán más fajta kép is található,ja és még valami ti nebántsátok a lovakat hanem szeresétek öket ha van!

hettti.hupont.hu

46. SKODA alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek SKODA CITIGO, FABIA, FAVORIT, FELICIA, OCTAVIA, RAPID, ROOMPSTER, SUPERB, YETI típusokhoz akciós áron!

skoda-alkatreszek.hupont.hu

47. NaSta Bőrkép

► Bőrképek,bőrtárgyak,bőrrózsa,ajándék

nasta.hupont.hu

48. Borostyán Horgász Egyesület Zalalövő

► A zalalövői Borostyán tó a horgászok paradicsoma

zalalovohorgaszto.hupont.hu

49. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

emlekezes.hupont.hu

50. Kalmár Lajos

► Az ősember kővel és csontfurulyával játszott...mi egy kicsit másképp csináljuk,de a cél ugyan az:-)

kalmar-lajos.hupont.hu

51. Metin2 Dark Star

► Ezt az oldalt a Metin2 Privat Server kedvelőinek csináltam

zulustar.hupont.hu

52. Mosószerek,mosószer,Ariel mosószerek,Persil mosószerek,olcsó mosószerek!

► Mosószerek.mosószer,Ariel mosószerek,Persil mosószerek,olcsó mosószerek,mosópor akciók,mosógél,mosógélek,mosógél akciók,folyékony mosószer,bio mosószer,mosószer árak,Német-Osztrák-Francia mosószerek.Rendeljen telefonon vagy interneten, házhoz visszük

mososzerek.hupont.hu

53. Csak csajoknak...sorry fiúk ;)

► Nézz az égre a legszebb fényre, láss egy álmot s, harcolj érte!!

csak-csajoknak-sorry-fiuk.hupont.hu

54. GYÜMÖLCSFÁK

► + SZŐLŐ + AKÁC

gyumolcs-fa.hupont.hu

55. Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete (H18)

► A Fejér megyei Koronázó város egyetlen díszmadaras tömörülése havonkénti gyűlésekkel, meghívott előadókkal, kirándulásokkal

fehervarmadar.hupont.hu

56. !!! Csak Hírességek !!!

► Ezen az oldalon csak hírességek találhatók! Jó szórakozást az oldal nézegetéséhez! :)

csakhiressegek.hupont.hu

57. Angol Bulldog & Rottweiler

► Üdvözöljük a Getehegyi Kennel honlapján!

bulldog.hupont.hu

58. vicces képek és kodok és álatok.

► képek gyujtése gazda és álatok. Baranyi máté

matekajatek.hupont.hu

59. Győzd le a rákot!

► Leírom a történetem,hogyan győztem le a daganatot,hátha ezzel neked is segítek meggyógyulni.Legfontosabb az egészség megőrzése a betegség megelőzése.Ha már megtörtént a baj mindent megtenni a gyógyulásért. .

gyozdleadaganatot.hupont.hu

60. Juhász István horgászoldala

► "A Föld háromnegyedét víz borítja. Teljesen világos, hogy a Jó Isten háromszor annyi időt szánt a horgászatra, mint a fűnyírásra." Chuck Clark

yuppi.hupont.hu

61. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

62. Jó Kis Oldal

► Mert a neten lógni jó!

jokisoldal.hupont.hu

63. Idézetek Mindenkinek (magyar és román nyelveken)

► Külömboző hangulatú idézetek várnak rád ingyenes honlapomon :)

idezetek-citate.hupont.hu

64. ERIKA Esküvői ruhaszalon és kölcsönző!AKCIÓ!!!

► http://www.erika-szalon.hu/ facebook-on is

erika-szalon.hupont.hu

65. Füred-fa KFT.:Egyedi fa síremlékek gyártása

► Tiszafüred. Egyedi lakás kiegészítők, konyha, háló, gardrob, napali bútorok gyártása. Fa síremlékek gyártása. Tel: +3670/254-45-91 +3620/506-61-37

fured-fa.hupont.hu

66. Minden féle Anime!

► Itt minden féle animéről lesz szó!

sorozatokanimek.hupont.hu

67. Vállalkozókért Vállalkozásokért Érdekvédő Mozgalom

► Csak az az ügy elveszett, amit feladunk. Érdekvédelem, követeléskezelés egyéni módszerekkel.

vvmozgalom.hupont.hu

68. Violetta Actores

► Sziasztok!! Ez a weboldal a Violetta sorozatról fog szólni, remélem mindenkinek tetszeni fog!

violetta-actores.hupont.hu

69. DUNATÚRA Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesülete

► Túrázz velünk egészséged és a jobb közérzeted érdekében! Fedezd fel lakóhelyed. Ha fontos számodra a környezetvédelem és természetvédelem keress bennünket.

dunatura.hupont.hu

70. Alexa László Fafaragó népi iparművész

► ___Alexa László Fafaragó népi iparművész 2525 Bajna, Vértes út 15 Mobil: 06/70-338-1392___ e-mail: alexa.laszlo@gmail.com

fafarago.hupont.hu

71. A LÉLEK ÚTJAI

► HONNAN JÖTTÜNK,MIÉRT VAGYUNK ITT,HOVÁ TARTUNK

alelekutjai.hupont.hu

72. PETŐFI SÁNDOR EMLÉKOLDAL

► "Az életcél boldogság,de elébb / Fáradni kell,hogy ezt a célt elérd, / Ugy ingyen ahhoz senki sem jut el, / Ahhoz nagyon sok mindenféle kell: / A becsülettől soha el ne térj / Sem indulatból sem pedig dijért, / Szeresd hiven felebarátidat..."(Petőfi)

csicsada.hupont.hu

73. Just for girls! :3

► "Fájdalom nélkül nincs szerelem mondta a nyuszi és megölelte a sünit"

csak-csa-jok.hupont.hu

74. Előnevelt csirke eladó 350 Ft/db 06/20-502-06-36

► Cégünk több mint 15 éve csirke neveléssel foglalkozik! Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Hajdú-Bihar Megye, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, Heves Megye, Szabolcs-Szatmár- Bereg Megye,

elonevelt-csirke.hupont.hu

75. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 15
Tegnapi: 26
Heti: 120
Havi: 1 335
Össz.: 116 102

Látogatottság növelés
Oldal: 2016.10.01-i rendkívüli közgyűlés
Bauxitbányász Horgász Egyesület (Tapolca) - © 2008 - 2020 - bauxithe.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »