Bauxitbányász Horgász Egyesület (Tapolca)

Balatoni horgász paradicsom a szigligeti öbölben.Megközelíthető a 71-es főút 88-as km-szelvénynél.Vizparthoz közeli horgászház négy vendégszobával,szociális blokkal.Vendégeinknek bérelhető csónakokat biztosítunk.

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

A 2016. november 1-jén tartott rendkívüli közgyűlésről

 

 

1;

Ködbaum József (elnök)

Tisztelt Közgyűlés! Megkezdjük a 2016. évi közgyűlést. Az egyesület tagszáma 2016-ban 96 fő, a jelenléti ív alapján 39 fő van jelen a közgyűlésen, ezért a 0900-kor kezdődött közgyűlés nem volt határozatképes. Ezért ugyanezen a napon, helyen, ugyanezen napirendi pontokkal 0930-kor ismételt közgyűlést tartunk. Az újbóli összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A jegyzőkönyvvezető Ködbaum József. A közgyűlésről hangfelvétel készül. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Tóth Tibort és Kutasi Ivánt, (a felkérést mindketten elfogadták). Az egyesület vezetősége a meghívót postázta illetve e-mail-ben minden tagnak elküldte, amely tartalmazza a napirendi pontokat. Kérem, szavazzák meg a meghívóban foglaltakat!

 

Napirendi pontok ismertetése előtt Ködbaum József bemutatta az új gazdasági vezetőt a tagoknak Peka Barbarát, mivel Májer Éva lemondott a munkaköréről.

 

Napirendi pontok:

  1. A levezető elnök köszöntője; határozatképesség megállapítása; jkv. vezető illetve hitelesítők megválasztása; napirendi pontok ismertetése, megszavazása; Ködbaum József (elnök);
  2. Csónakkikötő kérdése–előadó: Ködbaum József (elnök);
  3. Jegyárusítás a jövőben–előadó: Ködbaum József (elnök);
  4. Kilépünk-e a BBHSZ-ből, vagy maradunk? –előadó: Ködbaum József (elnök);
  5. Iroda nyitva tartás a jövőben–előadó: Ködbaum József (elnök);
  6. Tagfelvételi tilalom felfüggesztése, vagy fenntartása–előadó: Ködbaum József (elnök);
  7. Jelölőbizottság megválasztása – előadó: Tóth Tibor (Felügyelő biz.elnök);
  8. Vegyes ügyek –előadó: Ködbaum József (elnök);

 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat, és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét

2 Ködbaum József (elnök)

Jóváhagyásra került összesen 100 fő csónakhely, középen egy sólya hellyel. Az árajánlatot is kaptam a cégtől, aki tervezte a kikötőt nettó 17.726.100 Ft-ért.

Azt kellene megszavaznunk, hogy akarjuk-e a csónakkikötőt vagy nem, és mennyi anyagi áldozatot tudunk vállalni a kikötő építésében.

A tervező cégtől kapott árajánlatot nem fogadom el. Helyi vállalkozókat megkérdeztem, hogy mennyiért vállalnák Kikötővel kapcsolatosan láttam már terveket, melyek engedélyezés előtt állnak. a szükséges munkákat a csónakkikötő építésénél. Felkerestünk egy helyi fatelepes vállalkozót és egy földműves vállalkozót, akik kevesebb költséggel el tudnák vállalni a munkát kb. bruttó 10.000.000 Ft-ért. A tervezéshez megvan a pénz, még abból maradna egy kevés. Mivel tájvédelmi körzetben van, ezért környezetvédelmi tanulmányt kell készíteni, ami 300.000 Ft+ÁFA. Korábban már 85 fő nyilatkozott, hogy hozzájárul a csónakkikötő létesítéséhez.

Kérem a hozzászólásotokat.

 

Medvéssy Lajos: azt kérdezi, hogyha így marad tovább a kikötő az szabályos vagy nem szabályos, vagy mindenképpen valamit kell lépni.

 

Ködbaum József (elnök): nem szabályos, addig így maradhat a kikötő, míg a kormány másképp nem határoz. A kikötői terven az szerepel, hogy a kikötő jó karba helyezési terve, mivel a tervező így tudja megvalósítani talán kevesebb kötekedéssel.

 

Tóth Tibor: azt javasolja, hogy a tag saját csónakhelyét eladhassa és akkor a befektetett összeg megtérülne, amit belefektetett az kikötő építésébe és így mindenki jobban állna hozzá.

 

Ködbaum József (elnök): törvényi háttere nincs, hogy az egyesületi tulajdont értékesítse. Javasolja a tagoknak, hogy az egyesület vásárolja vissza a tulajdonjogot, ha a tag rokonságába senkinek nem kell. Minden év elején a közgyűlésen meghatározunk egy árat, amin ez Egyesület abban az évben visszavásárolja a jogot. Az Egyesület értékesítheti a helyet, a tag nem értékesíthet, mivel egyesületi tulajdon.

 

Farkas Csaba: felvetette azt, hogy aki hozzájárul a kikötő építéséhez és pl. 5 év múlva ki akar lépni, az ne csak pl. 100.000 Ft-ot kapjon a tulajdon jogáért, mert nem biztos, hogy 5 év múlva is annyit ér.

 

Ködbaum József (elnök): nem azt mondom, hogy annyit fog kapni a tulajdoni jogáért, amennyit befizetett, hanem minden év elején megszavazunk egy összeget, ami értékkövető lesz.

 

Bankó István: mennyi ideig van az egyesületnek bérleti joga. Ne az legyen, hogy 1-2 év múlva megszűnik a bérleti jog.

 

Ködbaum József (elnök): az egyesületnek még van kb 25 év bérleti joga a Szigligeti Önkormányzatnál.

 

Medvéssy Lajos: ha valaki el tudja adni a csónakhelyét pl 300.000 Ft-ért, akkor az megteheti?

 

Ködbaum József (elnök): igen megteheti, de a kilépő tag csak annyi pénzt kap meg, amennyit a közgyűlés meghatározott abban az évben, a többi az egyesületé marad.

 

Mészáros Kálmán: felvetette azt, hogy döntsük el, hogy akarjuk, vagy nem akarjuk a csónak kikötő építését. Utána ráérünk még vitatkozni. Mi van akkor, ha befizetjük a pénzt és a Szigligeti Önkormányzat felmondja a szerződést, akkor ki fog minket kárt téríteni.

 

Csulak János: lesz-e olyan ember, aki ellenőrzi a kikötő építési munkáját. Ki jogosult családon belül, milyen rokonsági ág szükséges ahhoz, hogy átadhassam Neki a jogot?

 

Ködbaum József (elnök): egyenes ági hozzátartozó örökölheti a helyet. Ha ilyen nincs, akkor az egyesület által megszavazott összeget átutaljuk a bankszámlára.

 

Mészáros Kálmán: mennyi a minimum összeg és mennyi a maximum amit be kell fizetni?

 

Ködbaum József (elnök): nem tudom megmondani, hogy mennyibe fog kerülni.

 

Cseh Gábor: el kellene dönteni, hogy mit szeretnénk, mert ez így nem maradhat.

 

Ködbaum József (elnök): vezetőségi tagok döntöttek arról, hogy függesszük fel a tagfelvételi tilalmat. Most 85 fő a taglétszám, ha megszavazzuk a csónakkikötő építését, akkor lehet, hogy többen ki fognak lépni és az lenne jó, ha kb. 80 fő maradna. A fennmaradó helyeket 5fő egyesületi hely, a maradék helyeket pedig kiadnánk bérbe, vagy mennyien maradunk annak függvényében változna a szabad helyek.

 

Bánkúti Antal: azt kérdezte, hogy ha most 39-en megszavazzuk a kikötőt és a távol maradó tagok pedig ellenzik, akkor mi lesz?

 

Dr. Somogyi József: a Szigligeti Önkormányzat milyen jogot akar vállalni a kikötő építésénél, ha viszont nem akar vállalni, akkor pedig a kötni kellene egy bérleti szerződést, ami XY ideig meghosszabbodik.

 

Szántói László: meddig tulajdonosa a Szigligeti Önkormányzat a pataknál. Honnan lesz ez egyesületnek mindig annyi pénze, hogy a tulajdoni jogokat vissza tudja vásárolni.

 

Hadnagy Tamás: BBHSZ azt mondta, hogy bármikor kérhetünk tőlük segítséget.

 

Ködbaum József (elnök):

Ki szavaz arra, hogy valósítjuk meg a csónakkikötőt.

Megállapítom, hogy a jelenlévők között 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül 38 fő igen szavazattal a közgyűlés elfogadta azt, hogy valósítjuk meg a csónakkikötőt.

 

Amikor megjön az engedély onnantól számítva 2 éven belül el kell kezdeni a munkát, különben kötbért fizet az Egyesület.

Azt szeretném, ha lassan elkezdenénk a befizetéseket,hogy ne legyen senkinek egyszerre megterhelő.

 

Eckert Péter: be kellene fizetni egy jelképes összeget, hogy megtudjuk állapítani, hogy ki szeretne hozzájárulni a csónakkikötő építéséhez.

 

Ködbaum József (elnök):

Szavazzuk meg, hogy 2017. január 31-ig aki szeretne csónakkikötőt az 30.000 Ft-ot fizessen be az egyesület Csónakkikötői számlára.

Megállapítom, hogy a jelenlévők között 5 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül 34 fő igen szavazattal a közgyűlés elfogadta azt, hogy 2017. január31-ig fizessen az be 30.000 Ft-ot, aki szeretne csónakkikötőt.

Bankó István: ha nem valósul meg a kikötő építése, akkor akik befizették az összeget azok visszakapják az összeget.

3. Ködbaum József (elnök)

Eddig Májer Éva és Eszterhás István értékesítette a horgász engedélyeket.

Beszéltem Tóth Péter horgászboltossal és a feleségével, azt mondták, hogy az egyesületi tagokat ellátják horgász engedélyekkel. Tóth Péter kérése az volt, hogy a fogási naplókat az egyesülethez kerüljön leadásra.

Tagsági díjakat január és február hónapban minden szombaton a Csarnokban biztosítjuk a lehetőséget, hogy a díjakat be tudjátok fizetni vagy a bankszámla számra is el lehet utalni. Március hónapban pedig minden szombat délelőtt pedig a tanyán lehet majd megvásárolni az tagdíjat és az elmaradásokat befizetni.

Szavazzuk meg, hogy ki ért ezzel egyet

Megállapítom, hogy a jelenlévők  egyhangúlag megszavazták a javaslatot.

4. Ködbaum József (elnök)

Rengeteg kritikát kaptam, hogy minek nekünk BBHSZ. Tudni kell, hogy valahol tagnak kell lennünk, mert minden egyesületnek tagnak kell lenni valahol, Magyar Horgász Szövetségben bent kell lenni.

Sokan arra tettek javaslatot a napokban, hogy van egy olcsóbb a Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége, miért nem megyünk oda.

Megszereztem a MOHOSZ egy vezetőségi anyagát, 2017. január 1-től változások lesznek. Egységes tagdíjat fog előírni. Lehetőséget adok mindenkinek, hogy mondja el a véleményét. Beszéltem a Balatoni Horgászegyesületek Szövetség elnökével, ő azt mondta, hogy szívesen várnak bennünket, menjünk.

Itt az alkalom döntsük el, hogy maradunk vagy megyünk. Vegyük figyelembe az elhangzottakat.

Tóth Tibor: Józsi mond el, hogy mit ad az egyik és mit ad a másik.

Ködbaum József (elnök): az biztos annyit megkapunk, mint a BBHSZ-től, vagyis semmit.

Kutasi Iván: MOHOSZ kamarát akar létrehozni. Mi nem vagyunk a MOHOSZ tagja, mert mi a BBHSZ tagja vagyunk. MOHOSZ azt írja a vezetőségi ülésében, hogy a változások 2017. január 1-vel kezdődnek. Szerintem addig nem érdemes kilépni, míg nem tudjuk mi lesz.

Tóth Tibor: BBHSZ-nek előző évben jelezni kell, hogy következő évben ki szeretnénk lépni. Ha jövőre nem akarunk a tagjai lenni a BBHSZ-nek, akkor idén kel jelezni feléjük.

Ködbaum József (elnök): visszacsatolva az előző napirendi pontunkhoz, hogy ha maradunk akkor a Tóth Péter nem fog engedélyt adni nekünk mivel Ő a másik szövetségben tag. Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége arra számít, hogy nem lesz bevezetve a tagdíjemelés. 50-60%-át működési költségekre fordítják a többit pedig az egyesületeknek adnak segítséget.

Bankó István: nem mindegy, hogy hol vesszük meg az engedélyt, nem muszáj ott megvenni az engedélyt, ahol tagok vagyunk. Én nem fogok eljönni azért, hogy Tapolcán vegyem meg a horgászengedélyt, a tagdíjat elutalom az engedélyt pedig Keszthelyen veszem meg.

Ködbaum József (elnök): elnézést, akkor én gondolkodtam rosszul.

Tóth Tibor: ha ugyanaz a tagdíj és a másiktól többet kapunk, akkor váltani kell, ha pedig nem kapunk többet akkor pedig maradjunk.

Ködbaum József (elnök): ez év október 31-ig be kell küldeni a Szövetségnek a jegyzőkönyvet, ha jövőre ki akarunk lépni a BBHSZ-től. Ezt most kell eldönteni.

Kutasi Iván: kilépési nyilatkozat határideje megváltozott, meg kell nézni, hogyan változott.

Ködbaum József (elnök):

Szavazzuk meg ki akar maradni a BBHSZ-nél.

Ki szavaz arra, hogy kiakar lépni a BBHSZ-ből és lépjünk át a BHSZ-be.

Aki kiakar lépni a BBHSZ-ből az tegye fel a kezét.

Megállapítom, hogy a jelenlévők 12 fő igen szavazatta, és 27 fő ellenszavazattal a közgyűlés úgy határozott, hogy nem lépünk ki a BBHSZ-ből.

5.Ködbaum József (elnök)

Az iroda nyitva tartását a 3. napirendi pontunkban már megbeszéltük és meg is szavaztuk, ezért most nem is szeretnék kitérni rá. Lépjünk a következő napirendi pontunkhoz.

Kutasi Iván: BBHSZ-től meg fogom kérdezni tőlük, hogy milyen segítséget nyújtanak majd nekünk.

6. Ködbaum József (elnök)

Vezetőségi tagok úgy határoztak, hogy a közgyűlés engedélyezze azt, hogy 10 fővel növeljük a taglétszámunkat. Jelenleg 96-an vagyunk. Mivel az előttünk lévő helyzetben úgy is fognak kilépni emberek.

Szavazzuk meg ki szeretnék, ha felfüggesztenénk a tagfelvételi tilalmat.

Megállapítom, hogy a jelenlévők között 38 fő igen szavazat, és 1 fő ellenszavazattal megállapítom a közgyűlés úgy határozott, hogy felfüggesztjük a tagfelvételi tilalmat.

Somogyi Zsolt: mennyi az új tag belépési díja, mert ha csak akkor veszünk fel új tagokat, ha valaki kilép, akkor én is mellette vagyok, különben nem.

Ködbaum József (elnök): 150.000 Ft a belépési tagdíj

7. Ködbaum József (elnök)

Jövő évben az elnök, az alelnök kivételével a vezetőségnek megszűnik a mandátuma. Újra kell választani a felügyelőbizottságot, és a fegyelmi bizottságot. Ennek érdekében, hogy ne kelljen kapkodni a két közgyűlési időszakban a jelölőbizottság el tudja végezni a munkáját, hogy már konkrét nevekkel álljon elő a következő közgyűlésen. Jelölőbizottság elnökének felkérem Tóth Tibort ő ezt el is fogadta. Meg kellene kérdezni az embereket, hogy kik vállalnák ezeket a feladatokat mindegyik bizottságba 3-3 emberre lenne szükség. Felkérem Farkas Csabát a jelölőbizottsági tagnak. Farkas Csaba a felkérést elfogadta. Felkérem Éder Ferencet is tagnak. Éder Ferenc visszautasította a jelölést. Felkérem Csulak Jánost is tagnak. Csulak János is visszautasította a jelölést. Felkérem Kutasi Ivánt a jelölőbizottság tagjának. Kutasi Iván elfogadta a jelölést.

Aki egyetért a jelöltekkel kérem kézfenntartással jelezze.

Megállapítom, hogy a taggyűlés egyhangúlag elfogadta a jelölőbizottság elnök jelöltjét és a tagjait.

8.Ködbaum József (elnök)

2017. november 5-én társadalmi munka lesz a tanyán. Felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy a legutóbbi közgyűlésen elfogadtuk azt, hogy aki nem veszt részt a társadalmi munkán az 15.000 Ft-ot kell fizetnie.

Lassan bekövetkezik a horgászszezon vége, kérek mindenkit, hogy mondják a többieknek is, hogy szedjék ki a karókat.

Vannak egyesületi helyek a vízen, ami a vendéghorgászoknak van kijelölve. Nem azt mondom, hogy tabu odaülni, de ha van vendég, akkor legyünk szívesek ne foglaljuk el a horgászhelyeket.

Vannak olyan emberek akiknek 8 helyük van, és vannak akiknek csak egy. Kérek mindenkit, hogy mindenkinek egy helye legyen a nádban és létesítsen egy helyet a nyílt vízen is. 2017. március 31-ig legyen a karón név, és amin nincs név azt kivesszük.

Farkas Csaba: ne a név szerepeljen a karón, hanem a csónak szám. Szabjunk egy határidőt, ameddig kötelező a karót megszámozni.

Csulak János: minden karón legyen fényvisszaverő, mert éjszaka sokan neki mennek, hogy aki éjszaka jön vissza az tudja, hogy ott van valami.

Eckert Péter: a karók helyét egy térképre nem lehetne-e felvezetni házon belül, az egyesület elnökénél vagy a gondoknál legyen ez a térkép.

Ködbaum József (elnök): 2017. március 31-ig a jövő évi társadalmi munkán megbízom Farkas Csabát, hogy felügyelje, hogy minden karón legyen szám a többit pedig kivesszük a vízről.

Kérek mindenkit, hogy a sorompót zárjuk. Sajnálatos dolgok történnek a tanyán. Tűnnek el dolgok a csónakból.

Cseh Gábor: saját magam tapasztaltam, hogy idegenek jönnek be egészen a csónakkikötőig, akiket eddig nem is láttam.

Farkas Csaba: most járok utána annak, hogy mennyibe kerülne a tanya és a kikötő be kamerázása, hogy a dolgok ne tűnjenek el. Több darab ponyva eltűnt, és ládákat is törtek fel.

Kutasi Iván: aki legalább 1 éve egyesületi tag, Ő és családja a tanyán töltött vendégéjszakákért fizetett összeg  napi 500 Ft/fő legyen.

Megállapítom, hogy a taggyűlés egyhangúlag elfogadta Kutasi Iván javaslatát.

Megköszönöm a jelenlétüket, kérem további segítségüket és építő kritikájukat annak érdekében, hogy ez a kis egyesület továbbra is megfelelően működjön!

Köszönöm!

 

Tapolca, 2016. október 1-én.                                    

   (Ködbaum József elnök)                                     (Peka Barbara)

          levezető elnök                                                    jkv. vezető

 

             (Tóth Tibor)                                       (Kutasi Iván)

            jkv. hitelesítő                                       jkv. hitelesítő

 


Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Nyaralás a Balatonnál!

► Olcsó, de színvonalas szálláshely Fonyódon!

balatonnyaralas.hupont.hu

2. BÁDOGOS SZAKÜZLET Tiszafüred

► Bádogos- és fémlemez áruk, acél-, alumínium-, cink tetőfedő és ereszcsatorna rendszerek, trapéz- és cserepeslemez, polikarbonát, kiegészítők, lemezmegmunkáló gépek, kéziszerszámok márka- és szakkereskedése. TETŐMOSÁS, NAPELEM TISZTÍTÁS.

badogosszakuzlet.hupont.hu

3. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS, KÁRPITTISZTÍTÓGÉP BÉRLÉS BUDAPEST. KAUCIÓ NINCS. INGYENES HÁZHOSSZÁLLÍTÁS AZ EGÉSZ VÁROSBAN.

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

4. Bevételnövelés a KKV szektorban - Kasza Tamás

► Miért nincs elég bevétel a kkv szektorban az értékesítésből? Kasza Tamás elmondja bevétel növelő tippjeit, amiket több, mint 400 kkv sikeresen használ már. Legyen ÖN a következő!

bevetelnoveles.hupont.hu

5. GÉPEM KFT-BONTÓKALAPÁCS javítás eladás-BONTÓTÜSKE gyártása. Gépkölcsönző.

► Hidraulikus bontókalapács, légkalapács, törőfej javítás, eladás, forgalmazás, alkatrészek gyártása, beszerzése, bontótüske gyártás, gépkölcsönző

bontokalapacsjavitas.hupont.hu

6. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

butor-lap.hupont.hu

7. Biatorbágy eladó lakás | Lakás eladó Biatorbágy lakóparkban

► Biatorbágy Lakás Eladó | Új építésű szuper lakás 61 nm + 55nm saját kert

biatorbagy-elado-lakas.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

2. Kapcsolat felvétel H-P 08:00-18:00 között +36-70-3168664

► Építőipari kivitelező burkolást, gipszkartonozást, víz, csatorna, fűtésrendszer kiépítést vállal elsősorban Budapesten és Pest megyében A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

3. Villanyszerelés Javítás Kecskemét 06/30/9388145

► Családi házak,lakások,üzletek villanyszerelése régi hálózatfelújítása

csovill.hupont.hu

4. Háztartási Gép Szerviz

► Háztartási: Mosógépek, Mosogatógépek, Szárítógépek, Villanytűzhelyek, Villanysütők, Főzőlapok, és Vezérlő panelek javítása.

ttutiszerviz.hupont.hu

5. + Dr. Nem Doktor +

► Dr? Az itt lévő dr-ok jogosultak dr-ként a dr előtag használatára. A doktorokban, tanácsaikban megbízunk. De ön doktor? Nem vagyok Dr. De ettől még tudhatok. Tőlük tanulok 2011 óta. Dr...

dr-nem-doktor.hupont.hu

6. Magyar konyha

► Az étel arra van, hogy jókedvűek legyünk tőle. / Virginia Macgregor /

angyalsuzy.hupont.hu

7. A Második Eljövetel

► A Nagyfigyelmeztetés kicsivel Jézus második eljövetele előtt megtörténő globális esemény lesz.

amasodikeljovetel.hupont.hu

8. ANTIVIRUS

► Avast, AVG, Comodo, Eset, Microsoft Security Essentials

antivirus.hupont.hu

9. Minden, ami baromfi!

► Ez az oldal baromfikról szól, tenyésztőknek hasznos tippeket ad és kezdő baromfitenyésztőket tanácsokkal segíti. Számos baromfival foglalkozik az oldal, mindenről van egy kis érdekesség. Heti szinten új dolgok vannak itt. Jó időtöltést a honlapon! ;)

mindenamibaromfi.hupont.hu

10. “Gyógyszerekre nincs mindig szükség, de a gyógyulásba vetett hitre igen.”

► “Mindannyiunknak hatalmunkban áll választani egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szabadság és szolgaság között. A miénk a döntés, nem pedig bárki másé.” (Richard Bach: Illúziók)

erzso-gyogyasz.hupont.hu

11. Helló!! Ez egy jó csajos oldal!! Érezd jól magad!! :D

► Remélem mindent bele írtam amire szükségetek van. Jó szórakozást! ;) :P

szupercsajosoldii.hupont.hu

12. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

13. GYORS ÉS EGYSZERŰ RECEPTEK

► EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN ELKÉSZÍTHETŐ RECEPTEK LÉPÉSRE KÉPEKKEL

gyorsreceptek.hupont.hu

14. Magyar-Izraeli Baráti Társaságok és Körök Országos Szövetsége

► Izrael állam és népe kulturális, művészeti, történelmi, gazdasági értékeinek, hagyományainak bemutatása, megismertetése Magyarország egész területén, illetve a magyar nép értékei bemutatkozásának elősegítése Izraelben

izraelbarat.hupont.hu

15. FOGÁSZATI MAGÁNRENDELŐ ENYINGEN

► A megnyerő, szép mosolyt mindenki megérdemli

cirt.hupont.hu

16. http://www.almáskert.hupont.hu

► Minőségi gyümölcs közvetlenül a termelőtől.Üdvözöljük weboldalunkon!Friss nyárigyümölcs,100%-os almalé,télialma kis és nagytételben

almaskert.hupont.hu

17. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT

► Győzni fogunk, mert olyan elképzelést képviselünk, amely egy közös céllá alakul át, ezért elpusztíthatatlan, valamint visszaadja az emberek önbecsülését, magabiztosságát és az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül. Kásler Árpád

ahazanemeladomozgalom.hupont.hu

18. Ventilátor szerelés elszívó javítás Pest megye 06209884170

► Fürdőszőszoba ventilátor gyors javítása WC szagelszívó készülékek felszerelése konyha páraelszívó bekötése falfúrással penészesedés végleges megszüntetése. Helios, Wernig, Vortice, Red-Ring, Elicent, Cata,Nodor, Falmec, Sirius, Casals,Ardes

ventilatorszerviz.hupont.hu

19. Polikarbonát és üvegtetők, előtetők, medencefedések tervezése és kivitele.

► Cégünknek a legfontosabb, hogy az Ön gondolatait és ízlését figyelembe vevő megoldást válasszon a munka kivitelezéséhez!

papp-haz.hupont.hu

20. Divate

► Goodbye 2012, Hello 2013!!!!!!!!!!

divate.hupont.hu

21. Pláza mániások

► A plázások mi vagyunk. Kérdezz minket a divatról, stb...

plazasok.hupont.hu

22. Antikvárium-Art Veszprém

► "Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell, hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember; mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember – így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember." /Babits Mihály Ritmus a könyvről, részlet/

antikvariumart.hupont.hu

23. VARGA ABLAKSZERVIZ / MŰANYAG ABLAK JAVÍTÁS / SOFA ABLAK JAVÍTÁS /

► MŰANYAG ABLAK JAVÍTÁS BUDAPEST / SOFA ABLAK JAVÍTÁS BUDAPEST / A MEGOLDÁS A VARGA ABLAKSZERVIZ / 10 ÉVE A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN

ajto-ablakjavitas.hupont.hu

24. εїзღminden ami sztár!<3(L)ღ és minden fontos dolog!<3εїз csajoknak!εїз

► Sztárok, divat, és minden, ami érdekelhet :)

bravadydorottya.hupont.hu

25. Tájképek virágcsendéletek akvarellek készítése

► Olajfestmények akvarellek készítése megredelésre,ajándékba születés-névnapra,esküvőre vagy saját lakása díszítésére Katona Irén Hajdúböszörmény.tel:06 30 455-6699 katonairi@gmail.com email: kirenke49@gmail.com

viragosret.hupont.hu

26. Megbízható víz-gáz-fűtésszerelő garanciával

► Fűtésszerelő, megbízható fűtésszerelő garanciavállalással, Hajósi Gábor 06 30 571-2337, korrekt árakkal.

afutesszerelo.hupont.hu

27. Agatha kézműves alkotásai

► Az általam kötött, horgolt mindenfélék :) Van amelyik eladó, de szívesen készítek megrendelésre is. Ha valami érdekel: írj, kérdezz és megbeszéljük :) Elérhetőség a Kapcsolat menüpont alatt!

agathakezmuvescuccai.hupont.hu

28. tüzifa rendelés tüzifa árak,tüzifa eladó, akác tüzifa

► tüzifa szén eladó tüzifa árak tüzifa rendelésKomárom,Fejér megyékben

tuzifarendeles.hupont.hu

29. MARÓ, GRAVÍROZÓ ÉS HABVÁGÓ GÉPEK

► A mai modern vílágunkban elengedhetetlen a modern technika a cnc maró és a CNC gravírozógép használata.

cnc.hupont.hu

30. 1956 Magyar Nemzetőr Zichy Ottó Nemzetőr Szervezet

► Győr - Moson - Sopron megyei szervezet

zichy-otto.hupont.hu

31. STANDARD HULLÁMOS PAPAGÁJ

► KÁLDI LÁSZLÓ STANDARD HULLÁMOS PAPAGÁJ TENYÉSZTŐ H-17-014

standard-hullamos-papagaj.hupont.hu

32. Biztonsági Gyerekülés Huzat És Etetőszék Huzat Készítése

► Kikopott, elszakadt gyermeke ülésének huzata, vagy csak megunta a huzat színét! Keressen engem szívesen segítek orvosolni a baját.

gyerekules.hupont.hu

33. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

34. Állatokról Sztárokról is szól de szerintem itt az ideje keresgélni

► Ez itt Rami & Ancsi weboldala tök jó gyakrabban gyertek

ancsirami.hupont.hu

35. Gyertek a dalmushonlapja.hupont.hu-ra (De gyorsan)

► gyertek most:)) mindent megtaláltok:D

dalmushonlapja.hupont.hu

36. angelykati honlapja

► Kellemes kikapcsolódás, infók gyűjtésével!

angelykati.hupont.hu

37. Diéta vagy fogyókúra? A jó diéta alkalmazása fontos a fogyókúra sikeréhez!

► "Ép testben, ép lélek!" A karcsú test titka a jó alakformálás.Ha személyre szabott diéta alkalmazását követem,mert fogyókúrázok, kitartónak,célratörőnek kell lennem.Ami még elengedhetetlen, hogy a fogyókúra sikeres legyen, az a lelkem!

jo-dieta-sikeres-fogyas.hupont.hu

38. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

animexy.hupont.hu

39. -------------------->ZsAzSa---oldijjaa<------------------------<3<3

► Rem. teccik és mégvmi CSAK MOST CSAK NEKED!!(L)Jah és ha valami nem tetszik ne nézd meg többször!! jó szórakozást!!!

cukipofi.hupont.hu

40. Szállás! Nyaralás apartmanban Balatonbogláron a VIRÁGOS NYARALÓHÁZ-ban

► Üdüljön a Balaton déli partján Balatonbogláron! Töltse szabadságát kellemes családias környezetben családi házunk 2 külön bejáratú apartmanjában. A Balaton parttól 200 méterre található.

nyaralas-balaton.hupont.hu

41. Józsa "Solverus" István: Írá-Sock, avagy "Úton a Biztos Pont felé"

► Kedves idetévedt olvasó! Egy ideje belevágtam, hogy átnézzem, összerendezzem eddigi írásaimat, mivel nagyon úgy tűnik túl az 50-en, életem lassan elszalad. Ez a folyamat ma is tart, és csak remélni, tudom, hogy be is fejezem egyszer, amit elkezdtem.

solverus-versek.hupont.hu

42. HORVÁTORSZÁG, DALMÁCIA, TURANJ. 2021 KIADÓ MOBILHÁZAK:(közmű, klíma, wifi)

► Zadartól 23 km-re délre, 4 km-re Biográd előtt helyezkedik el TURANJ.(Budapesttől 633 km) Tel.: 0620 5281402, virservistravel.hr@gmail.com http://horvatorszag-turanj.hu/mobilhome.pdf Házak napi 40 €-tól. Úszómedencés Kemping Zara.

virservistravel.hupont.hu

43. Angyali menedék

► Angyali vezetés a megfáradt és beteg lelkeknek

archangelgabriel.hupont.hu

44. MOBILGARÁZS - GARÁZS

► MOBILGARÁZS - GARÁZS - könnyűszerkezetes mobilgarázs, csarnok, raktár, tároló

garazsok.hupont.hu

45. "ARANYKAPU" Népművészeti Egyesület

► Alkotóház és Galéria

aranykapu-n-e.hupont.hu

46. Akciós Utak A Maiutazástól

► Akciós Utak,Wellness Hétvégék,Romantikus Utak,Élménycsomagok,Lastminute Utak,Családi Csomagok,Nászutas Élménycsomag

akciosutak.hupont.hu

47. Auto Sebesség Száguldás

► Az oldalon leginkább ritka vagy valamilyen szempontból érdekes autók találhatók.

sebesseghatarok.hupont.hu

48. Az " ARANYBULLA"szövege magyarul, az eredeti latin szöveg pontos fordítása.

► AZ 1215. ÉVI ANGOL "MAGNA CHARTA" HATÁSA AZ 1222. ÉVI MAGYAR "ARANYBULLÁRA";- AZ "ARANYBULLA" 1231. ÉVI MEGERŐSÍTÉSE;- AZ 1276. ÉVI "KUNTÖRVÉNY"; - AZ "ARANYBULLA" 1351. ÉVI MEGÚJÍTÁSA;- A MINDENKORI KIRÁLY "HŰSÉGESKÜJE" A MAGYAR NEMESSÉG FELÉ

aranybulla.hupont.hu

49. Motorcsónakázás a Dunán - Privát élményhajózás Budapesten

► Ha egy felejthetetlen élményt szeretnél, mi tudjuk a megoldást!

hajokazasadunan.hupont.hu

50. Disney Oldal

► Ez egy tök jó Disney-oldal.Hannah,Zeke&Luther,Sonny,h2o,Zack&Cody élete.Sőt az újdonság kedvéért berakjuk Ke$hát is....

fincsicsoki.hupont.hu

51. ANNA SZÉPSÉGSZALON-Kerekes Anna-Műköröm, Manikűr, Pedikűr

► Az elégedett vendég a legjobb reklám!

annakorom.hupont.hu

52. Sztárok Oldalai

► Miley Cyrus, Hannah Montana, Justin Bieber, Avril Lavigne, Selena Gomez, Hilary Duff, Beyonce, Shakira, Leonardo Dicaprio, H2O Sellőmesék, Ashley Tisdale, Demi Lovato

sztar-oldalak.hupont.hu

53. ~Music4ever~

► Zene.Sztárok...minden.

aneemusic.hupont.hu

54. SpeedySpider

► GEKKÓK

speedyspider-gekkok.hupont.hu

55. RECEPTVILÁGOM

► Egyszerű és nagyszerű receptek.

receptvilagom.hupont.hu

56. Bea'uty Palace & Bea'uty-Akadémia

► Exkluzív szépségszalon, ahol minden a szépség!

beautypalace-akademia.hupont.hu

57. Kisteherautó bérlés, kisteherautó kölcsönzés napi 6000 forintért

► Kisteherautó bérlés és kölcsönzés. Budapest és vonzáskörzetében. BARÁTI Ár, kedvező feltételek. OLCSÓ! - Kisteherautó bérlés akár 6000,-Ft/nap áron! -

kisteherauto-berles.hupont.hu

58. Arnóti Keresztény Családok Egyesülete

► Egyesületünk az arnóti görög katolikus egyház létesítményeink fejlesztése, bővítése és tagjainak támogatására, segítésére jött létre.

arnotikeresztenycsaladok.hupont.hu

59. Itt mindent megtalálsz :)

► Tesztek.Viccek.Sztárok.Divat. :) stb.

mindenamierdekesss.hupont.hu

60. Lina

► Az a művész, aki vágyakozó szívvel átadja magát Istennek, aki valóban elismeri, hogy a tehetsége felülről kapott ajándék, egyszer csak átéli, hogy Isten kezd el alkotni rajta keresztül.- Simon András-

angyalecset.hupont.hu

61. Autóbérlés Eger - Napi 2990,-Ft ártól

► Autóbérlés Eger és környéke, autókölcsönzés. Rugalmas árak, gyors kiszolgálás, kiszállítással is.

autoberleseger.hupont.hu

62. Hajdúböszörmény VIII.sz. felnőtt háziorvosi körzet

► ******* Háziorvos: Dr. Fekete Adrienn * Ápolónő: Rabné Molnár Mária ****** Rendelő címe: 4220, Hajdúböszörmény Korpona u. 2. Telefon: 52/220-027 hétfő-szerda-páros péntek: 12:00-16:00 kedd-csüt.-páratlan péntek: 08:00-12:00

hajduboszormeny-haziorvos.hupont.hu

63. PÉNZ OTTHONRÓL - INTERNETES LEHETŐSÉGEK

► KERESSEN, HOGY KERESSEN!

aninet.hupont.hu

64. After Twilight

► Vampirok tanyája ...

aftertwilight.hupont.hu

65. Apartman Boglárka - Gyenesdiás

► A megfizethető vízparti családi nyaralás a Balatonon

apartman-boglarka.hupont.hu

66. Galambos Andrea pszichológus

► Galambos Andrea pszichológus Várpalotán, Székesfehérvár és Veszprém közelében. Pszichológiai vizsgálat, konzultáció, tanácsadás, terápiás foglalkozások (hipnoterápia, kognitív viselkedésterápia, NLP). Felnőtt, gyermek és serdülő korosztály számára.

andreagalambos.hupont.hu

67. Mobilházak készítése, gyártása

► Téliesített mobil házak készítése, gyártása akár teljes berendezéssel, dryvit hőszigeteléssel, konyhabútor, tolóajtós gardób szekrény, francia ágy, fürdőszoba bútor, fürdő, wc, zuhany vagy kád beépítéssel

mobilhazak.hupont.hu

68. Gépi földmunka, alapásás. Minikotró Bobcat BÉRELHETŐ! Zala megye!

► Minikotróval földmunkát vállalok pl. csatorna bekötés, víz bekötés, alap.-pince ásás, tereprendezés, beton törést stb.

minkotrozala.hupont.hu

69. donnertcirkusz.hu

► A Donnert család......

donnertcirkusz.hupont.hu

70. Angol magántanár, angol nyelvoktatás Dunaharaszti vagy Online

► Angol korrepetálás, nyelvvizsga / érettségi felkészítés magántanár segítségével Dunaharasztin és Online is

angoldunaharaszti.hupont.hu

71. Köszöntjük az Országos Mentőszolgálat Keresztúri Mentőállomásának Honlapján

► Az Országos Mentőszolgálat 1968 óta működtet Rákoskeresztúron mentőállomást, kezdetben 4 mentőgépkocsival a Pesti úton majd 1996-tól új helyen folyamatosan fejlesztve eszköz-, és gépkocsi-parkját.

mentokeresztur.hupont.hu

72. KLÍMASZERELÉS -LÉGTECHNIKA KARBANTARTÁS -JAVÍTÁS KARBANTARTÁS

► 06-70-391-66-18 & 06-30-6762245

variomixklima.hupont.hu

73. Giovanni Kávégépszervíz Veszprém

► Kávégép és vendéglátóipari készülékek szervize Veszprémben

kavegepveszprem.hupont.hu

74. SZÉPSÉG-EGÉSZSÉG TERMÉSZETESEN!

► DR.BIRÓNÉ HAMMER ADRIENN ARCTORNA TRÉNER!FACE FITNESS -ARCTORNA- MANUÁLIS ARCTORNA-TALPREFLEXOLÓGIA email: adriennarctorna@gmail.com, tel.:+3670/945-21-68

arctorna.hupont.hu

75. ANNA BUTIK Ruházat és ajándéktárgy üzlet

► 5121 Jászberény Kossuth 10-12 /Piactér/ Női. férfi, gyerek ruhák, kiegészítők, zoknik, cipők, ajándéktárgyak, bizsuk széles választékban email: domonicsneanna@pr.hu

annabutik-ruhazat.hupont.hu

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 21
Tegnapi: 38
Heti: 90
Havi: 972
Össz.: 135 742

Látogatottság növelés
Oldal: 2016.10.01-i rendkívüli közgyűlés
Bauxitbányász Horgász Egyesület (Tapolca) - © 2008 - 2021 - bauxithe.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »